İYİ BİR RAPOR NASIL YAZILIR?

Bu yazımızda iyi bir rapor hazırlamanın 11 püf noktasını ele alacağız. İster eğitim, ister, tarım, ister kırsal kalkınma, ister ormancılık gibi sektör ve konular için rapor hazırlanabilir.

1. Mevzuat uygunluğu, piyasaya ya da sektöre uygunluk, paydaş kapasitesini arttırmak, risk ve fırsatları daha iyi anlamak, genel profili sunmak, projenin bileşenlerini ele alması, faaliyet parametrelerini içermesi, taahhütleri karşılama durumu, algı performansı, yönetim yaklaşımlarını görmek gayesiyle raporlar hazırlanır.

2.  Rapor hazırlayanlar için şöyle meşhur bir söz vardır; "Doğru bir rapor doğru aksiyonlar alınmasını sağlayan rapordur."

3.  İyi bir raporunda kapak, özet, içindekiler, giriş, gelişme(materyal ve yöntem), bulgular, sonuç/tartışma ve ekler kısmı olur. Fakat genelde iyi bir hitap ve özet ile raporun başlanacağı unutulur. Raporun en önemli kısmı yöntem kısmı olduğunu söyleyebiliriz.

4. Kaynaklar, referanslar, atıflar, iktibaslar, dipnotlar, iyi uygulama örnekleri, iyi hikâyeler, tablolar, grafikler, haritalar,  önceki raporlara atıf verilebilir. 

5. Kesin delillere atıf yapılarak rapor ilerlemelidir. Çok sıfat, göreceli kelimeler, soyut ifadeler raporu kalitesini azaltır. 

6. Raporun belirlenen dizpozisyona  yada formata, Türkçe dil kurallarına uygun olması, açık ve anlaşılır ifadeler kullanılması gerekir ve yanlış anlaşılmaya mahal vermemek gerekir.

7. Raporun dengesi, bütünselliği ve güvenilirliği önemlidir.

8. Rapor zaman, mekân, yöntem çerçevesindeki dinamikleri de gözeterek hazırlanmalıdır ve bu dinamikler hitap bölümünde verilebilir. Hitap bölümü, özet, yönetici özeti gibi çeşitli isimlendirilen bölümünde 5N, 1K kuralına önem verilir.

9.  Her sektör için belirli kuruluşlar rapor hazırlar. Örneğin, kırsal kalkınma raporlarında DB, IFAD, JICA, GİZ, FAO, CIFOR, ICARDA, IUFRO gibi Uluslararası kuruluşların raporlarını iyi incelemek gerekir.

10. Son dönemde sürdürülebilirlik raporları ve formatı dikkat çekmeye başlamıştır. Unutulmamalıdır ki sürdürülebilirliğin 3E'si yani ekonomik, ekolojik, etik kurallara uygunluk bu rapor formatında önemlidir.

11. Proje ara raporları ve kapanış raporları proje uygulayıcıları, izleme ve değerlendirme yapanlar için oldukça önemlidir.

İyi rapor hazırlayan uzmanlar bu 11 hususa dikkat etmelidir.

 

Mustafa Çetin

Ekim 2017, Ankara.


RAPOR FORMATI/DİZPOZİSYONU

Kapak Sayfası: Her raporun bir adet kapağı olmalıdır.

özet, içindekiler, giriş, gelişme(materyal ve yöntem), bulgular, sonuç/tartışma ve ekler

Yazım Dili : Türkçe olarak yazılacaktır. İmla kurallarına ve öz Türkçe kullanımına özellikle dikkat edilecektir.

Kağıt Ölçüsü: A4

Yerleştirme Biçimi: Dikey

Yazı Karakteri: Turkish Times New Roman

Yazı Karakter Biçim ve Büyüklüğü: Normal, 12 punto. Ancak, özel ve okuyucuya yabancı olabilecek sözcükler, makale başlığı ile bölüm ve alt bölüm başlıkları yatık bir biçimde yazılabilirler.

Yazım aralığı: 1.0 satır (single space)

Kenar Boşlukları: Üst ve alt kenar boşlukları 2.50 cm, sağ ve sol kenar boşlukları 2.50 cm genişliğinde olmalıdır. 

Sayfa Numaralandırma: Sayfalar birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.

Çocuk haklarına ilişkin çeşitli raporlar;

Çocuğun yaşam hakkı raporu

https://www.raporlar.org/turkiyede-cocugun-yasama-hakki-raporu-2014-gundem-cocuk/

Çocuk hakları salgın dönemi:

https://etkiniz.eu/blog/istanbul-covid-cocuk-haklari/

Pandemi etkileri;

https://etkiniz.eu/blog/kalkinma-atolyesi-pandemi/


Durum Analizi raporuna göz atmak için;

http://cocuk.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/DOD_DAR_kitap_baski.pdf


https://www.unicef.org/turkey/raporlar/%C3%A7ocu%C4%9Fa-kar%C5%9Fi-%C5%9Fiddetin-g%C3%B6stergelerle-izlenmesi-e%C4%9Fitimi-kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1-el-kitab%C4%B1

Çocuğa karşı şiddet izleme ve göstergeler;

https://www.unicef.org/turkey/raporlar/%C3%A7ocu%C4%9Fa-kar%C5%9Fi-%C5%9Fiddet-izleme-ve-g%C3%B6stergeler-literat%C3%BCr-taramas%C4%B1


http://cocuk.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/DOD_DAR_kitap_baski.pdf

Çocukların bulunduğu çalışmalarda etik ilkeler;

http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/agin-yayinlari/cocuklar-icin-ve-cocuklarla-birlikte-yapilan-calismalarda-etik-ilkeler


http://www.cocukgozlemevi.org/


https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/well-being/


http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-docs/67.pdf
Yorum Gönderme

0 Yorumlar