Ruanda-Volkanlar Milli Parkının Korunması/ Çevresiyle Uyumu Ve Toplum Tabanlı Ormancılık


Ruanda’nın düşük orman örtüsüne karşı çalışmaları ve İklim değişikliğiyle mücadele devam ediyor. Bunun yanında  Volkanlar Milli Parkı'nın eteklerinde, şiddetli yağışlar genelde aşınmış yamaçlarda sel ve heyelanlara neden olmaktadır.
COBAM Araştırmacılardan 17-25 Mayıs bir alan gezisi sırasında, Volkanlar Milli Parkı çevresinde bir peyzaj sitesini ziyaret etti. Bir dizi atölye çalışması yaparak; yerel liderler, topluluklar ve kooperatifler yoluyla iklim belirsizlikleri konularında ve çevreyi korumak için yerel stratejiler üzerine görüşlerini paylaştılar. Ormancılık ve tarımsal tarlalar ile toprak bozulması için mücadele karbon tutulmasında çok önemli olduğuna değinildi. Bu stratejiler önemli faydalar sağlamaktadır ancak, gerçek etkinliğini hala göstermediği ve bunun geliştirilmesi gerekmektedir. Bu proje COBAM projesinin bir parçası olarak STK’lar ile pilot proje olarak yürütülmektedir.
Proje Kapsamında;

1.     Alanı karakterize birkaç belirgin nokta: toprakları bereketli volkanik bölgeye büyük nüfus akını nedeniyle demografik büyüme ile şiddetlenen çatışmaların ortasında toprakları elde etmek için baskıları ve rant kavgalarını önlemek,
2.     Bölgede kalan tek doğal orman milli parkta bu alanda da bozulma tehditlerine rağmen koruma faaliyetlerini yürütmek,
3.     Bu ormanın korunmasına katkıda bulunmak,
4.     Çevrede bulunan yerel kooperatiflerin  bireysel girişimlerini ve toplumsal eylemlere karşı duyarlılıklarını tarımsal ormancılık teşvikiyle geliştirmek,
5.     Katılan insanların tarımsal üretimini artırırken,
6.     Bozulmuş veya gelişmemiş küçük arazi alanlarında önemli ağaç türleri dikmek,
7.     Bölgede fidanlıklar tesis etmek,
8.     Devlet otoritesine doğal kaynakların önemine ilişkin eylemlerde bulunmak,  görüşmeler yapmak,
9.     Tarihsel ve sosyolojik olarak dışlanmış insanların faaliyetlerinden doğal kaynakların bozulmasının gözlemlendiği ve bunun bir şekilde önlenmesi gerekliliği ile ilgili çalışmaları içermektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar