Eğitimler

Proje Döngü Yönetimi ve Proje Yazma Eğitimi 

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) çeşitli proje deneyimleri sonucunda, özellikle uluslararası kuruluşların öncülüğünde geliştirilen ve kullanılan bir proje yönetim yaklaşımıdır. PCM’nin temel amacı, projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar geçen sürede kaliteyi, verimliliği ve etkinliği en iyi şekilde uygulamaktır.

Bu eğitim AB, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, Tübitak, diğer hibe ve fon veren kuruluşlara  yönelik eğitim ve atölye çalışmalarını içeren proje yönetimi ve proje yazma eğitimidir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ Kurs sonunda katılımcılarla daha önce hibe almaya hak kazanmış proje örnekleri paylaşılacaktır. Şimdiye kadar onlarca proje deneyimi olan eğitmenler tarafından uygulamalı eğitim yapılacaktır.

Bu eğitim SMART PROJECTS ACEDEMY koordinesinde yürütülmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ
1- Proje Fikri ve Proje Geliştirme, 
2- İhtiyaç ve Sorun Analizi, 
3- Planlama; Mantıksal Çerçeve ve Faaliyet Planlaması, 
4- Finansman/ Bütçe Oluşturma, 
5- Projelerde Sık Görülen Hatalar, 
6- İzleme ve Değerlendirme, 
7- Uygulamalı Proje Yazım Atölyesi, 
8- Hibe Veren Kuruluşlar ve Çeşitli Fon Araçları

EĞİTMENLER
* Ramazan Kırmızı- Proje Koordinatörü,
* Süleyman Çetin- Mühendis ve Proje Koordinatörü
* Mehmet Yağcı- Kamu Yönetimi

EĞİTİM SÜRESİ VE ZAMANI
Eğitim süresi toplamda 4 günde 12 saat çevrimiçi eğitim ve eğitim sonrasında gruplar halinde 3 saatlik danışmanlık çalışmasıdır. Çeşitli yayınlar verilecektir.
Eğitim 20.00-23.00 saatlerinde olacaktır.

ÜCRET VE SERTİFİKA
Eğitim, çevrimiçi atölye çalışması şeklinde olacak ve katılım sayısı sınırlı tutulacaktır.
Katılım ücreti 500 TL'dir. Katılım ücretini gönderdikten sonra formu doldurunuz.

Başvuru için Ramazan Kırmızı; 
TR460006400000132260167953 (İş Bankası)
Whatsapp irtibat; wa.me/905555578497

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları gönderilecektir.