SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA KATKILARIMIZ?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır.

SKA'lar, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve amaçlar sağlar. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, kapsayıcı bir gündemdir. Yoksulluğun kök nedenlerine iner ve hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere bizleri birleştirir. 


HAK TEMELLI YAKLAŞIM KAPSAMINDA ODAK ALANLARIMIZ:

• Gençlik hakları • Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik

• Kadın hakları / Toplumsal cinsiyet eşitliği • Çalışma, adil gelir ve sendika kurma hakkı

• Çocuk hakları • Kent hakkı

• Eğitim ve öğrenim hakkı • Sürdürülebilir kırsal ve insani kalkınma

• Dijital haklar • Çevre ve Ekolojik haklar

• Kültürel haklar • Gelişme Hakkı

• Hayvan hakları • İş Dünyası ve İnsan Hakları

• Engelli hakları


Sürdürülebilirliğin 3 E'si

  • Ekolojik
  • Etik
  • Ekonomik
* Yeşil Orman Okulu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında çalışmalar yürütür.