Proje Döngü Yönetimi Çalıştayı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Orman Mühendisleri Odası, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile düzenlenen “Proje Döngü Yönetimi Çalıştayı” ndan kısaca notları size aktarmak istiyorum. Çalıştayın ilk haftası 03-06 Aralık 2012 tarihinde Antalya ‘da gerçekleştirilmiştir.


Dört farklı oturumda yürütülecek olan çalışmada UNDP ve FAO uzmanları tarafından sorun analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, proje izleme ve değerlendirme ile proje yürütme süreçleri detaylı ve uygulamalı olarak ele alınmıştır. Ekrem Yazıcı ve Yıldıray Lise’nin ana eğitimci olduğu çalıştaya çeşitli kurumlardan ve Bilge Nesil Proje Atölyesinden oluşan toplam 102 kişi katılmıştır.      UNDP, FAO ve Orman Mühendisleri Odası yöneticilerinin açılış konuşmaları ile başlayan çalıştay; Arazi bozulması, İklim değişikliği, Su yönetimi, Biyolojik çeşitlilik, Sürdürülebilir orman yönetimi konularında grup çalışmaları ile devam edilmiştir.


Bu belirlenen 5 ana başlıkta 5 proje taslağı ile devam eden çalışmanın amaçları;

1-Proje hazırlama, kontrol ve değerlendirme konularında bilgi sahibi mühendis sayısını artırmayı,
2-Bu alanda güncel teknik ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmayı,
3-UNDP ve FAO gibi deneyimli kurumların deneyimlerinden istifade etmeyi,
4-UNDP, FAO veya benzeri kuruluşların proje ve finans fırsatlarından daha çok istifade edilebilmeyi,
5-Henüz kamuda veya özel sektörde işe başlayamamış mühendisler için iş/istihdam fırsatları yaratmayı,
6-Serbest meslek mensuplarının ve serbest meslek bürolarının proje hazırlama ve finans temini konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı,
7-Proje hazırlama ve değerlendirmede beklenen sonuçlara daha çabuk ulaşımı sağlamayı,
8- Muhtelif projelerde taşeron veya proje ortağı olarak çalışma imkânlarını sağlamayı,
 9-Proje hazırlama, uygulama, kontrol ve değerlendirme konularında olabilecek talepleri karşılayabilmek olarak sıralanmıştır.Yorum Gönder

0 Yorumlar