ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ARAZİLERDE ZEYTİN AĞAÇLARI KULLANILABİLİR


İsrailli Araştırmacılar kurak alanlarda dikilen zeytin ağaçlarının çevreye yararlı olduğunu keşfetti (Billie Frenkel).
 Çalışma Tarımsal Araştırma Örgütü yardımıyla, Kudüs İbrani Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yapılmıştır. Çalışmaya katılan Fakültenin Biyokimya Enstitüsü Zeytinyağı Araştırma Laboratuarı Başkanı Dr. Zohar Kerem, “İsrail'in çöl alanlarında ağaç dikimlerini” takip ettiğini açıkladı.

Dr. Kerem "Zeytin ağaçları çok seçici değildir, aşırı hava koşulları altında başarılı olur ve bakıma çok az ihtiyaç duyar. Bunun yanında Zeytin ağaçları atmosferde CO 2 seviyesini azaltarak çevreye faydalı olur, yaban hayatı için gölge ve barınak sağlar.” 

Sözlerine kendi çalışma alanındaki özlemleriyle devam eden Dr. Kerem; “Çalışma alanında geyik, oklu kirpi, kemirgenler, sürüngenler görüldü ve kuş sayıları da arttı. İsrail içi önemli bir bulguda milyonlarca göçmen kuşun geçtiği bir ülke oluşu sebebiyle çorak arazilerde yapılan zeytin plantasyonlarının göçme kuşlara faydalı olduğunu gördük.”

Araştırmacılar kurak alanlarda zeytin dikmenin, çevresel faydalar konusunda hemfikir. Ama Kerem’e göre anlaşamadıkları: "Bu konuda altın bir ölçü var, tarım olmasına rağmen zeytin ağacı dikmenin yeri."


Fotoğraf: Ezra Tzachor
 Çölleşmeyle mücadele kapsamında zeytin dikimleri ve ağaçlandırmaların başarısı size fikir verebilir. Kanaatkâr bir tür olarak karşımıza çıka ve uzun yıllar yaşayabilen zeytin, meşe gibi enerji ormancılığı için, çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmalarında hem de ekonomik ve sosyal açılardan faydaları da gözetilerek birçok yörede kullanılabilir bir türdür.

Öneri ve yorum:
Orman Bakanlığı ve TARİŞ, bozuk orman alanlarının zeytin üreticilerine tahsisini organize etmek amacıyla 2001 yılında bir protokol imzalanmıştı. Fakat bozuk ormanların bir ekoton olması sebebiyle korunması gerektiği ve zeytinin orman ağacı olmamasından dolayı bu protokol büyük bir tepki almıştı. TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ne bağlı 33 kooperatif ve 28 bin ortak var. Birlik olarak Çanakkale-Ezine'den Fethiye'ye kadar yaygın bir örgüt konumundadır.

Kısacası Ege Bölgesinde haklı veya haksız tepki alan  bozuk ormanlarda zeytin ağacı dikilmesi protokolü belki İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde çoraklaşmaya maruz kalmış ve erozyonla mücadele çalışmalarında kullanılabilir. 


Fotoğraf: Ezra Tzachor

Yorum Gönder

0 Yorumlar