Rio+20 için Kısaca..

Ormanlar üzerine Rio+20 döneminde (Rio sözleşmesinin ilk 20 yılı içinde; 1992-2012) ortak anlaşmaya varılan 3 ana anlaşma dünya gündeminde önemli yer teşkil etmişti.  
Bunlar;
  •  Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS),
  •  BM- İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve
  •  BM- Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS). 
Tüm yeryüzünü elbette bu 3 sözleşmeyle kurtarmak mümkün olmayacaktı. Fakat ortak bir paydada toplanmak, ortak bir amaca sahip olmak ve geleceğe karşı bu anlaşmalarla sorumluluğunu yerine getirmek için bu anlaşmalar önemlidir.


Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) bu anlaşmanın yerini gelecek on yıl içinde bu alanın önemini vurgulayacak  olan 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı almıştır. Ormanlar üzerinde Biyoçeşitlilik Hedefleri  ve doğa ile uyum içinde yaşayan insanlar da dahil olmak üzere bu noktadan sonra daha da önemli olacaktır. Kısacası bioçeşitlilik hakkında hedefler ve bu kaynaklar içinde yaşayanların durumu gelecekte önemli bir gündem maddesi olacaktır.

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS) kurak alanlardaki doğal kaynakların önemine vurgu yapmakta; kurak ve yarı kurak alanların iyileştirilmesi için öncelikler sıralamaktadır. Çölleşmenin önüne geçilmesi için mücadele edilmesini savunmaktadır. 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS);  ormanların genel önemini yardımcı olmak için, "ormancılık günleri" önemlidir.

Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan 1992 Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCED) 20. yıldönümü ve 2002’de Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin (WSSD) 10. yıldönümünde 20-22 Haziran 2012’de yine Rio de Janerio kentinde gerçekleştirilmiştir. Konferansa, devlet başkanları, hükümet temsilcileri gibi en üst düzeyde katılım sağlanmıştır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar