Uzmanlara göre; Orman Projelerinin İzleme Sistemlerinde “biyoçeşitlilik ve sosyoekonomik veriler” de olmalı.Orman Projelerinde İzleme\Değerlendirme sistemlerine çok önem verilir oldu. Uzmanlara göre; İzleme Sistemlerinde “biyoçeşitlilik ve sosyoekonomik veriler” de olmalıdır. Karbon Ekonomisiyle gelişen piyasa mekanizması, dünyada ormansızlaşma ve arazi bozulmasının meydana getirdiği hassasiyetle artık ormanla ilgili büyük projelerde izleme sistemleri kurulmasını gerektiriyor. Ayrıca erozyonun izlenmesi, çölleşmenin ölçüt ve göstergelerinin ortaya konması ve izlenmesi, havza çalışmalarının ve havzadaki diğer faaliyetlerin izlenmesi de önemli bir ihtiyaç olarak önümüze çıkıyor.
Türkiye'de bir çok bakanlıkta bulunan merkezden diğer birimleri desteklemek için kurulan Genel Müdürlüklerden biri olan “Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü” Projelerinde İzleme\Değerlendirme sistemlerine çok önem vermektedir.
Küresel karbon emisyonların %11-15’i (REDD +) ormansızlaşma ve orman bozulmasından kaynaklanan emisyonlara dayanmaktadır. Bu sebepten ormanlarda gelişmeler ve değişmelerle ilgilenilmektedir.
Uzmanlar İzleme Sistemlerinde “biyoçeşitlilik ve sosyoekonomik veriler” de olmalıdır konusuda hemfikir. Biyo çeşitlilik biyo kütlenin özgün değerle arttırılması ile önem kazanmaktadır. Sosyoekonomik verilerde binlerce yıldır havzada yaşamlarını sürdüren insanoğlunun geleceğini sürdürebilmesi ve iaşesini karşılaması için önem kazanmaktadır.

Havzaların nüfusun yapısı, durumunu, dinamik özellikleri gibi Demografik özelliklerin yanısıra insanların davranış değişiklikleri ve algılama özellikleri on yıllar boyunca aynı kriterler üzerinden incelenmeli ve izlenmelidir.
Havza halkının refahı, her açıdan daha çok önemi kazanacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar