Ormancılık Formu Nasıldı? Görüşler, Fikirler, Kendime Tavsiyeler


Birleşmiş Milletler Ormancılık Formu (UNFF) onuncu toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantının ana konusu, toplantı düzeninin kendine has yapısı, yan etkinlikler, Türkiye’nin rolü, Delegeler, başta şahsım için ve ülkemiz için tavsiyeler…

Kısaca toplantının teması; 2015 yılının Ormancılık Camiası için milat olması yönünde tekrardan fikir birliğine varıldı. Sürdürülebilir Orman Yönetiminin tüm dünyada uygulanması, Biyoçeşitliliğin arttırılması, Çölleşmeyle Mücadelede özellikle Afrika ülkelerine yardım edilmesi gerektiği, Uluslararası Ormancılık Anlaşmasının yapılabilirliği ve bunun için fon kurulabileceği, Yeni Binyıl Kalkınma Hedeflerinde ormancılık ile kırsal kalkınmanın rolünün arttırılması, insanlar için orman faktörünün daha fazla arttırılabileceği... gibi konular konuşuldu.

Bileşmiş Milletler Toplantı Düzeni?
UNFF; Bileşmiş Milletler toplantı düzeni diye tabir edilen bir şekilde her ülkenin kendi delegesiyle temsil edildiği büyük bir organizasyon. Toplantı “Genel Kurul Salonu” yani ana salonda “ülke delegesi”  olanlar tarafından yapılıyor. Diğerleri üst locadan yani balkondan takip edebiliyor. Genel Kuruluda deleler; temsil ettiği ülke adına söz alabiliyor. İç içe geçmiş hilal şeklinde olan oturma yerleri olan salonda, sahnede oturum modaratörleri yada çalışma grubu temsilcileri salonda oturum gibi oturuyor. Kongrelerde alışık olduğumuz slayt düzeni, sunulu anlatım, masada oturanlar... vb yok ve eğitim amaçlı bir söz hakkı bulunmuyor.
Çalışma grubu oldukları alan ile ilgili yada konuşulan madde ile ilgili fikir beyanında bulunması gerekirken genelde ülkeler söz aldıklarında kendi ülkelerinin durumlarını anlatıyor. Bu belki de ismi duyulmamış ülkelerin söz alabildiği tek ormancılık toplantısı. Bir nevi onlara söz hakkı doğuyor. Hele hele Afrika’nın çölleşmiş ülkeleri ve küresel iklim değişikliği, ormansızlaşma... gibi olumsuzluklardan en çok etkilenen ada ülkeleri bu toplantıda söz hakkı alabiliyor. BM’ye üye toplam 197 ülke bu toplantıda, masalarında ülke isminin yazılmasıyla temsil ediliyor.

Genel Kurul Salonu Dışındaki Etkinlikler
Yan Etkinlikler; Toplantı aralarında bazı ülkelerin ve Ormancılık Sivil Toplum Örgütlerinin (NGO, Hükümet Dışı Örgüt) “Yan Etkinlikleri” bulunuyor. Bu yan ekinlikler için davetiyeleri toplantı aralarında koridorlarda masa ve afişlerde görebilirsiniz. Yan Etkinliklerde genelde sunu yapılıyor ve eğitici oluyor. Yan etkinlikler tanıtım ve birazda şov amaçlı denilebilir.
Resepsiyon; Ülke bakanlarına verilen resepsiyonda yemek çeşitleri yerel olması, tatlının ülkemize özgü olması, müzik ve sema gösterilerinin folklorik olması sanırım katılımcıları fevkalade büyüledi.
Ormancılık Fuarının her ne kadar yanlış yerde yer almasına rağmen önemliydi. Ormancılıkla ilgili özel sektör temsilcileri, Ormancılık STK’ları, Ormancılık Devlet Kurumları, Ormancılığın medya temsilcileri ve özellikle Orman Genel Müdürlüğü OGM İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün programa katkısı müthişti.
Türkiye’nin Yan Etkinlikleri; “Çölleşmeyle Mücadele ve Ormanlaştırma” konulu bakanlar düzeyindeki yan etkinlikte Orman ve Su İşleri Bakanımı davetli ülke delegelerine ve kuruluşlara hazırlanan sunuyu gösterdi. Sunudan sonra UNFF katılımcıları için İstanbul’a birer fidan dikilmişti son fidanda canlı bağlantıyla yetkililerce dikildi ve sulandı. Bu canlı fidan dikim töreni programa büyük bir sinerji kattı.
Orman Kahramanları; Birleşmiş Milletler Orman Kahramanı ödülünü bu dönem yine beş kişi aldı. Bu ödül Ormancılık için gönüllü hizmet edenlere onur verici bir şekilde ödüllendirmek için veriliyor. Avrupa kıtasını temsilen Toprak Dede unvanıyla TEMA kurucusu Hayrettin Karaca’ya verildi. Diğer kıta temsilcileri Asya, Amerika, Afrika, Avusturalya olarak kıtalarını temsil ettiler. UNFF etkinliklerinde ayrıca fotoğraf yarışmasının sonuçları da açıklandı.
Delegelere İstanbul Boğaz Turu; Katılımcılar boğaz turunda fevkalade etkilenmişti. Boğaz’da bir Pazar günü tekne gezisi ile; tüm delegeler ile New York UN binasından buraya bu konu için gelenler dahil, özellikle Afrika grubu İstanbul’un efsanevi havasını, müthiş güneşli bir günde tüm İstanbul boğaz manzarasıyla tattı.

Ülkemiz İçin Tavsiyeler;
Delegeler tartışılan konu hakkında daha öz fikirlerini beyan etmeliler. Her ülke konu başlıkları ile ilgili kendi görüşüne önceden çalışmalıdır. Çalışma grupları daha yapıcı bir rol almalılar. Bazı ülkelerin süreci uzatma sebepleri konusunda ülkemiz uzmanları birlikte bir çalışma çıkarmalıdır. Böylece bölgemiz ülkelerini bu tür toplantılarda daha fazla etkileyebiliriz. Toplantı kararları akşam yemeklerinde alınır sözü unutulmamalıdır. Her yan etkinliğin raporu da ülkemiz uzmanlarınca çıkarılmalıdır. Bu tür organizasyonları fazlasıyla güzel gerçekleştiren ülkemiz; organizasyonun çıtasını, standartlarını ve seviyesini yükseltmiştir. Fakat konulara hâkimiyeti az olması, bazı terimleri bile tam bilmeyen delegelerin ülkemizi temsil etmesi, delegelerimizin bazı çalışma konuları ve başlıklar hakkında hiç bir fikrinin olmayışı ve bu alanlarda hazırlıksız oluşları son derece üzüntü vericidir. Bunun yanında UNFF toplantılarında ülkemizi temsil edenlerin hep farklı kişiler olması son derece kaygı vericidir. Her toplantıda farklı kişilerin acemice davranmaları ülkemizin bu tür toplantılarda temsil edilmesini geciktiriyor.

UNFF Delegeleri;
Özellikle Afrika ülkeleri her konuda söz alarak büyük bir özgüvenle fikrini beyan etmektedir. UNFF10’da İngilizcenin delegelerimizce az bilinmesi susmayı tercih etmelerine sebep olmuştur. Ülkemizi toplantıda temsil edecek Türkiye- UNFF delegeleri çalışma konularına vakıf, hazırlanmış, İngilizcesi son derece iyi, lider,  toplantının öncesini bilen, kısa zamanda organizasyon kurabilen, diğer ülkelerle ikili ilişkiler kurmuş ve hala kurabilen kişiler olmalıdır. 


Yorum Gönder

0 Yorumlar