UNFF’i Nasıl İzleyebilirim? UNFF'de İlk Gün Neler Oldu?


Birleşmiş Milletler Ormancılık Formu (UNFF) web ile canlı takip edilebilir.  
Bunun için TIKLAYIN

İlk Gün UNFF’de Neler Oldu?

Ormanlar Konusunda Birleşmiş Milletler Forumu 10. oturumunda (UNFF10) İstanbul, Türkiye dün açıldı. Gün boyu "Genel Kurul Toplantıları" devam ederken, yan etkinliklerde yapılmaktadır. İlk gün Sabah oturumunda genel kurul çalışmaları ve UNFF organizasyonu ele alınmıştır. Bunun yanında, ormancılıkla ilgili uluslararası ilerlemenin değerlendirilmesi, Ormancılık Enstrümanlarının uygulanması konusunda yapılanlar, daha önce kurulan komisyonların raporları başta olmak üzere özellikle "ormanlar ve ekonomik kalkınma" temalı bir toplantı gerçekleştirilmektedir. 
Ormanlar üzerinde küresel bir fon yönetiminin kurulması istenmesine rağmen güçlü ülkelerin delegeleri bu konuda çekimser davranmaktadır.

Ormanlar üzerinde en önemli konunun Sürrdürüleblir Orman Kaynakları (SOY), çölleşmeyle mücadele, Kırsal Kalkınma için orman kaynakları, özel sektrün ve Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi üzerinde durulmaktadır.

İlk günün öğleden sonrasında, genel kurul SFM (SOY) için ortaya çıkan sorunları ele alınmıştır. BM Sekreteryasından delege; “2015’den sonraki kürsel Kalkınma Hedefleri, beklenen İklim Değişikliği Anlaşması, Rio+20 sonrası, yeni bir ormancılık sürecinin gerekliliği fakat bahsedilen süreçleride ele alan gerekirse onlarla paralel olan bir “ormancılık Anlaşması” olması gerekir” demiştir.Bunun yanında 2015 tarihinin ormancılık hakkındaki milat olması konuşulmuştur. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere 50’den fazla ormancılık bakanı toplantıda yer almıştır.


Madagaskar Delegesi; Ada devleti olmamız hasebiyle küresel ormansızlaşmanın etkisini daha fazla yaşıyoruz, demiştir.

Finlandiya Tarım ve Orman Bakanı; “önceleri barınak ve gıda temini için kullanılan ormanlarımız; daha sonra özellikle gemi yapımında ham madde olarak kulanılmıştır. Ağaç malzeme geminin yerini demir ve petrol ürünlerinden yapılan gemiler alınca ormanların işlevinin azaldığı hatta yok olmaya yüz tuttuğundan bahsedilmiştir. Günümüze kadar da ormanlarımız bir çok yönden kullanılmakta; özellikle mobilya, kağıt, ambalaj gibi selüloz üretiminde kullanılmaktadır. Fakat bu kullanımlar da günümüzde tekrar değişmektedir. Artık ormanlarımızın ürün ve hizmetleri değişmektedir.
Çevresel değerler gözetilerek ekonomik rekabet ele alınmalıdır. Finlandiya ülkesi endüstrisinde orman kaynakları pek fazla kullanılmakta bu kullanımda “Ulusal Orman Programı” ile sağlanmaktadır.
Ormanların biyoçeşitliliği, Ormanların İklim değişikliğindeki önemli rolü, yeşil ekonomide orman kaynaklarının yeri, odun bazlı ürünlerin tekrar dönüşümü, daha sağlam daha dayanıklı karışımlarla sağlanan odun bazlı ürünlerin çeşitlrndirilmesi gerekmektedir.
Ormanların önemini ele alırken; ormanlar için eğitim, araştırma, inevasyona çok ihtiyacımız var. Biyo Bazlı Yeşil Ekonomi için Finlandia hazır, Ormancılık için araştırmalara tüm finans kaynaklarımızdan pay ayırıyoruz buna devam etmeye hazır. Ormansızlaşmayı durduracak pratik adımları bu toplantıdaatabiliriz.” Demiştir.

Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu; “Ormanlar üzerinde daha önce belirlenen 4 ana hedef için bakanlık olarak büyük projeler gerçekleştirdiklerini, Özellikle köylünün desteklenmesi, kırsal kalkınmanın sürdürülmesi, orman alanlarının arttırılması, Odun dışı orman ürünlerinin öneminin arttırılması, bal ormanlarının kurulması, TİKA ile Az Gelişmiş Ülkelerin ormancılığına yardım ve yatırım yapılması; Ortadoğu, Kuzey Arika, Akdeniz Ülkerinin içinde olduğu Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Araştırma Merkezinin kurulması, ormansızlaşmayı önleyecek uluslararası orman yangınları eğitim merkezinin kurulması sağlanmıştır” demiştir.

Tüm Katılımcılar; geçen dönemin UNFF başkanı Jan Mc Alpine görevini devretmeye hazırlandığından   UNFF'in yeni başkanını seçecekleri cuma gününü ve raporların oylanacağı cuma programını beklemektedir.
Yorum Gönder

0 Yorumlar