Ormanların Küresel Sürdürülebilirliği İçin 5 Ders[1];

Dünya’da 500 milyon insan geçimlerini sağlamak için doğrudan ormanlara bağlıdır. Fakat toplamda 3 milyar insanda yiyecek, su, temiz hava ve hayati ilaçlar için ormanlara bağlıdır. Eski bir atasözünde anlaşılacağı gibi; insanların ağaçları ve ormanları görmeleri önemlidir. Ormanlar ayrıca atmosferde iklim değişikliğinin engellenmesine katkısı pek fazladır ve karbondioksidi emer.

Bazı cesaret verici ormansızlaşmaya karşı çabalara rağmen Brezilya, Endonezya ve Afrika gibi ormanlar özellikle tropik bölgelerde, tehdit altındadır. 2000 ve 2010 yılları arasında, ormanların yaklaşık 13 milyon hektarı kaybedildi. Küresel orman örtüsünün yaklaşık yüzde 30’u bozulmuş ve yüzde 20’si tamamen yok olmuştur.

Ormanların gidişatı hakkında Üç Soru vardır;
ü  2030 yılında ormanların görünümü nedir? 
ü  Ormanları korumak ve dünyanın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti sürdürülebilir şekilde sunmak için nasıl davranmak gerekir?
ü  Küresel yeşil ekonomi inşa etmek için ormanlar nasıl kullanılabilir?

Dünya Ormancılık Zirvesi'nden 5 Ders;

Dünya Ormancılık Zirvesinde bir etkinlikte; özel sektör, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hükümet liderleri tarafından ormanların dünya çapında desteklemek için ortak bir zemin tespit edilmiştir. Çalışmada ormanların küresel yönetimi ve korunması için kritik olan beş ders vurgulanmıştır.


1) Ormanların Değerini Anlayın.
Ormansızlaşma sorunun kalbinde ormanları genellikle sadece ormancılık sektörüne en yakın piyasa değeri ile karşılaştırılmasında yatıyor. Hiçbir maliyet; ormanların karbon tutma, ormanlardan su, yiyecek ve eğlence için. Bu temelde biz birleştirmek nasıl değiştirmeyi gerektirir Ancak, orman hizmetleri için ekonomik değeri türetmek, kolay değil "ekosistem hizmetleri" mevcut ekonomik modeli. Ekosistem hizmetleri için Piyasalar son on yılda ortaya çıkmıştır, ama büyüme yavaş olmuştur. Biz daha iyi ormanların ekonomik değeri anlatmanın yollarını bulmalıdır. Bu arada, küresel emtia ve aktörler odaklanabilirsiniz ormansızlaşma neden onların tedarik zincirleri yoluyla ve yıkımı.

2) İnsanlar İçin Ormanlar Ve Yeni Orman Yönetimlerinde Orman İnsanları Önemlidir;

Ormanların birçok faydası ve dışsallığı keşfedilmekle beraber, küresel ölçekte fayda ve dışsallıkları için yeni piyasa modelleri ortaya çıkmaktadır. Ormanlar üzerinde ortaya çıkan pozitif yâda negatif kelebek etkisi tüm insanları etkilemektedir. Özellikle ormanlardan doğrudan faydalanan insanların ormanları koruyucu bir rolü olduğu, ormanlardan faydalanmaların bu insanların beslenmesinde yani gıda temininde çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Doğrudan gıda teminlerini ormanlardan sağlayan insanları ormanlarla ilgili karar verme süreçlerinde, yeşil ekonomik modellerde ve orman projelerinde düşünmemek mümkün değildir.

3) Yasadışı Kereste Ticareti Önemli Küresel Bir Sorundur.
Orman endüstri sektörü; küresel ormansızlaşmayla mücadelede çözümün bir parçası olmalıdır. Sürdürülebilir olarak üretilen orman ürünlerinin talebi ormanları idare ederken ve ormanlık arazileri korumada bir teşvik mekanizmasıdır.  Ormancılık sektöründe daha güçlü yasal çerçeveler çok iyi bir adımdır. Küresel Orman Yasası; birçok önemli orman toplantısında öne sürülmektedir. Avrupa Kereste Yönetmeliği bu konuda önemli bir gelişmedir. Orman Endüstri Sektörüne vergi kolaylıkları, yasal imtiyazlar, yasal boşlukların doldurulması, ormanlaştırmaya yönelik yasal kolaylık ve teşvikler olumlu bir gelişme olacaktır. Odun Dışı Orman Ürünlerini teşvik ormanlarla barışmayı kolaylaştıracaktır. Ormanlarla halkın barışması ormanları korumayı ve Sürdürülebilir Orman Yönetimini geliştirecektir.

4) Ormanları Restorasyon Fırsatlarını Bulmalıyız.

Ormanları yenileme ve ormansızlaşmaya karşı eylemler ormanlara büyük fırsatlar sunmaktadır. Bozuk ormanların rehabilitasyonu, şehirlere yakın ormanların inşası, şehir içlerinin daha çok ağaçla kavuşması, tarla ve yol kenarı ağaçlandırmanın önemi, gelir getirici ormanlaşma, toprak korumanın önemi, küresel çölleşmeye mücadele, kurak alan ormancılığı, havza rehabilitasyon projeleri daha çok geliştirilmelidir. Ormanlar ekonomik ve sosyal faydalar sunarken orman yenileme çalışmalarıyla yerel halkı katkı sağlamaya yöneltmek önemlidir yani katılımcılığın geliştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, ‘Afrika Yeniden Yeşillendirme Girişimi’ ormanları rehabilite ederken tarımsal ormancılığı geliştirmekte ve  Afrika'daki çiftçileri katılımcılığa yöneltmektedir.

5) Ormanlar İçin Yeni Ortaklıklar Geliştirmek Gerekmektedir.

Orman sektörü iç ve dış aktörlerin Yeni ittifaklar başarılı birçok durumda ormanlar dışında ormansızlaşma yalan temel sürücüler olarak, ormanların korunması için gerekli olacaktır. Sivil toplum örgütleri ve hükümetler ile birlikte orman ürünleri sektörleri, tarım, madencilik, ulaştırma sektörü, ilaç ve finans endüstrisi tüm ormanlar için güçlerini birleştirmelidir. Bu çoklu paydaş yaklaşımının ilham örnekleri ortaya çıkmaktadır; Kanada Boreal Orman Girişimi (www.borealcanada.ca; STK'lar ve orman sanayi arasında işbirliği) kurulmuştur. Ayrıca; Tüketici Ürünleri Forumunun aldığı bir karar göre 2020 yılına kadar kendi tedarik zincirlerinde sıfır ormansızlaşmaya ulaşmak hedeflenmektedir.
Ormanlarla ilgili bu 5 önemli ders, ormanların geleceğini şekillendirmede büyük bir rol oynayacaktır. 

Kisa not sunalim dunya ormaormanlarının 2/3'ü bu 10 ülkede bulunmaktadır.


1] Bu Yazı; Ruth Nogueron adlı Sürdürülebilir Orman Yönetimi Uzmanının 18 Mart 2013 tarihli yazısının ülkemize uyarlanmasıyla hazırlanmıştır.


Yorum Gönder

0 Yorumlar