"HAVZA PLANLAMA VE PROJE EĞİTİMİ" TAMAMLANDI

Havza Planlama ve Proje Eğitimi Afyon İkbal’de yapıldı. ÇEM Genel Müdürlüğünden Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığının 30 Eylül- 4Ekim 2013 tarihlerinde yapılması planlanmış eğitimin yarısı ofisde ve diğer yarısıda arazide yapıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürümüz Recep ATEŞ Ev sahibi olarak açılış konuşmalarında; Proje hazırlamada etüt proje'nin öneminden bahsederek; "Projeler hazırlarken yüreğimizi ve ufkumuzu açarsak hem insana ve hemde çevreye hizmet eden projeler üretebiliriz" demişlerdir. "Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü; uygulayıcıların önünü açan, vizyon kazandıran günlük olaylara ve rutin işlerin dışında 'ormancılık' için kurulmuş; fotoğrafı üstten görme niteliğinde ülkemiz ve dünyaya bakabilecek bir Genel Müdürlüktür."

Havza Planma ve Arazi Islahı Daire Başkanımız Cafer ORHAN; "Programımızda kurak ve çölleşmeye maruz kalmış, ülkemiz başta olmak üzere komşularımızdan, ortaasya ve Afrika ülkelerinde uygulanacak bir Havza Planlama ve Projeleri Eğitimi verilmesi amaçlanaktadır. Ormancılar olarak biz daha çok yukarı havzalarda çalışmaktayız. Günümüzde havzaya bakış açılarından biride; havzalarda adil paylaşım konusuda öne çıkmaktadır.

Havza Planlama ve Proje Eğitimi Afyonkarahisar'da Sandıklı İlçesinde Mikro Havza Teknik gezisi ile tamamlandı. Eğitim için seçilen Mikro Havza’da yapılan teknik gezi, Sor- Sap- Çöz yöntemi ve örnek entegre havza rehabilitasyon projeleri hazırlanarak tamamlandı.

Eğitim 30 Eylül- 4 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen havza planlama ve proje yapımı ile ilgili teorik sunumlarından sonra arazi çalışması ile devam etti. Teknik Arazi gezisi kapsamında Büyük Menderes Havzası; Banaz Alt Havzası; Karkin Mikro Havzasındaki 3 köy Karkın, Akin, Bektaş Köyleri gezilmiştir. Arazi Eğitim Gezisinde köylerin bulunduğu arazi yapısı, erozyon durumu, orman, tarım, mera kullanım durumları ve mevcut yapıları incelenmiştir.

Karkin Mikro Havzasında arazi gezildikten sonra Karkın Köyünde 40 kadar köylü ile SOR- SAP- ÇÖZ toplantısı yapılmıştır. Buna göre toplantıda;
Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanı Cafer Orhan açılış konuşması ile toplantıya başlamıştır. ORHAN konuşmalarında; katılımcıları eğitim için köylerine kabul ettikleri için köy halkına teşekkür etmiş, grup olarak burada olduğumuz için mutluluk duyduğumuzu dile getirmiştir. Köye ziyaret sebebini özetlemiş ve ekibimizi genel olarak tanıtmış, yaptığımızın özet bir proje eğitimi olacağını belirtmiştir.
SOR- SAP- ÇÖZ toplantısının Moderatörü İsmail Küçükkaya söz alarak Köylünün geçim kaynaklarını; sırasıyla hayvancılık, tarım, orman durumunu sormuştur. Köylülerin sorunları öğrenilerek önceliklendirme çalışması yapmıştır. Bunun yanında köylü kadınları da bir grup eğitim katılımcısı tarafından ziyaret edilmiş ve kadınların sorunları dinlenerek anket çalışması yapılmıştır.

Eğitim kapsamında katılımcılar 2 gruba ayrılmış ve Büyük Menderes Havzası; Banaz Alt Havzası; Bektaş Mikro Havzasında katılımcı yaklaşımla eğitim için örnek entegre havza rehabilitasyon projeleri hazırlanmıştır.
Proje Grupları hazırladıkları Entegre Mikro Havza Projelerini tüm katılımcılara ve jüriye sunmuşlardır. Proje grupları sunumlarında özet olarak; “Odun dışı Orman Ürünleri olarak kuşburnu ve muşmulanın envanteri yapıldıktan sonra desteklenebileceği, Yaylalarının ve meralarının hayvancılık açısından geliştirilebileceği, mera-yayla yolu yapılabileceği ve bu yolun ağaçlandırılabileceği; yayladaki çeşmelerin etrafının ağaçlandırılabileceği; meyve ağaçlandırması, aşılama, dikim… gibi konularda destek ve eğitim verilebileceği, meyve ve özel ağaçlandırmanın desteklenebileceği… gibi” Ormancılık örgütleri için önerilerde bulunmuşlardır. Diğer sorunlar için ilgili kurumlarla entegre havza rehabilitasyon projeleri gereği paydaş kurum olarak projeler için görüşüleceği beyan edilmiştir.

Sunumların ardından jüri tarafından her iki grubun eğitim için hazırladıkları projeler hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Kapanış konuşmasında ORHAN, Ormancılıkta entegre havza yönetiminin vazgeçilemez bir yaklaşım olduğunu, havza projelerinde ormancılık çalışmalarının arazi ve insan için lokomotif görevi üstleneceğini vurgulamıştır. Yerel halkın katılımı ile yöredeki insanlarla beraber proje yapmanın önemini vurgulamıştır.

Havza Planlama ve Proje Eğitimi; Katılım sertifikaların dağıtımının ardından kapanış seremonisi ile tamamlanmıştır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar