Ormancı Sivil Toplum Örgütleri Dahil Tüm STK'lar İçin Sosyal Medya Eğitim Programı / Ankara

Eğitim Programı Hakkında;
Sosyal Medya Eğitim programı; 2 günlük bir eğitim programıdır. Eğitim programında amaç STÖ temsilcileri üzerinden örgütlerin güçlendirilmesidir. Eğitimler belli aralıklarla kısa süreli olarak ilana çıkar ve gerçekleştirilir. İlan hak temelli çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerinin başvurularına açıktır. Programa bir örgütü temsilen iki kişinin katılması gerekmektedir.
Program ve İçeriği Hakkında 
Eğitim programı sosyal medyanın örgütlenme alanında etkin kullanılması için katılımcı örgütlerinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda program interaktif tartışma, sunum ve deneyim aktarımı ve atölye çalışmalarını içermektedir.
Konunun uzmanlarına dönük olmayan eğitim programı, sosyal medyayı orta-iyi düzeyde kullanan ve üyesi olduğu örgütte bir sosyal medya iletişim stratejisi olmayan veya bunu geliştirmek isteyen STÖ temsilcilerine yöneliktir.
İki günlük eğitimin sonunda STÖ’ler nasıl bir sosyal medya iletişimi gerçekleştirecekleri konusunda bilgileneceklerdir. Sosyal medya iletişimi oldukça emek yoğun bir süreç olduğu için doğrudan bu konuda sorumluluk alacak STÖ üyelerinin katılması tavsiye edilir.
Çalışma Programı:
Eğitim tarihi: 13-14 Aralık 2013
Yer: Ankara                                                                           
Başvuru ve Değerlendirme Süreci Hakkında:
İlan tarihi: 23 Ekim 2013
Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2013, saat 16:00
Not: Katılımcılara ait yol ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanmaktadır.
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 25 Kasım 2013

Bu programa STGM’nin hedef kitlesinde yer alan toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, ekoloji, gençlik, insan hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kültür/kültürel haklar alanlarında çalışmalarını aktif olarak sürdüren STÖ’ler başvurabilirler. Eğitimde edinilen bilgi ve deneyimin örgüte verimli bir şekilde aktarılması ve etkinin sürdürülebilirliği amacıyla eğitimebir örgütü temsilen iki temsilcinin ayrı ayrı başvurması gerekmektedir. 
Destek verebileceğimiz örgüt sayısı sınırlı olduğundan aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır: 
Hedef grupların (toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, ekoloji, gençlik, insan hakları; engelli hakları, çocuk hakları, kültür/kültürel haklar alanlarında faaliyet gösteren STÖ’lerin) eşit dağılımı;
STÖ’lerin ülkedeki sayılarına göre, tematik alanlardaki oransal dağılımları; 
STÖ’lerin coğrafi dağılımları ve temsiliyetleri. 
Katılımcıların sosyal medya hesaplarını etkin olarak kullanması,
Başvuru formunun eksiksiz ve açıklayıcı bir şekilde doldurulması,
Başvurunun eğitim amaç ve hedefleri ile uyumlu olması,
Başvuru formunda yer alan “eklemek istedikleriniz” başlıklı son soru kutucuğuna aşağıdaki soruları gözeterek vereceğiniz detaylı cevap üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

- Sosyal medya hesabınız var mı? (twitter, facebook vb.) Varsa ne kadar süredir kullanıyorsunuz?- Kendinizi iyi bir sosyal medya kullanıcısı olarak değerlendirir misiniz?- İçinde yer aldığınız STÖ’nün sosyal medya mecraları var mı?  Varsa bu mecraları kim yönetiyor, bir strateji izleniyor mu? Sayfa adreslerini lütfen yazınız.- Yönettiğiniz kişisel veya kurumsal bir blog var mı? Blogları takip ediyor musunuz?

Başvuru Formu
Başvurularınızı STGM web sitesinde http://stgm.org.tr/tr/uyelik/giris adresinde bulunan STGM Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için sisteme üye olmanız, profilinizi bir defaya mahsus doldurmanız ve üyesi olduğunuz STÖ'yü seçmeniz gerekiyor. Daha sonra Başvuru--> Yeni Başvuru adımlarını takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz.
STGM Bilgi Yönetim Sistemi’ne Giriş
STGM Bilgi Yönetim Sistemi'nin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgileri buradan alabilirsiniz. Başvuru aşamasında karşılaştığınız sorunları bilgi@stgm.org.tr adresine bildirirseniz en kısa zamanda sorununuzu çözmeye çalışacağız.

Yorum Gönder

0 Yorumlar