Yeni AB Orman Stratejisi Kabul Edildi; Özetle Strateji Belgesi

Ormanlar ve ormancılık sektörü karşı karşıya olduğu yeni sorunlara yanıt olarak yeni bir AB Orman Stratejisi 20 Eylül 2013 tarihinde kabul edilmiştir.

Yeni Strateji orman kaynaklarına artan talebi ortaya koymak ile toplumsal ve politik değişimlere göre güncellemek için Ormancılık Stratejisi belirlenmiştir.

Bu son iki yıl içinde üye ülkeler ve paydaşlarla geliştirilen rapor; Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'ne sunulmuştur.
Strateji belgesi okuyun"AB Orman Stratejisi"

Özetle Stratejisi
AB orman politikası için özel hükümler yanında AB sürdürülebilir orman yönetimi uygulanması ve ormanlar üzerindeki üye ülkelerin kararlarını ve politikalarını geliştirme amaçları sunulmaktadır. 

Önemli gelişmeler şunlardır:
  • büyüme ve istihdam için Avrupa 2020 stratejisi,
  • Kaynak Verimliliği Yol Haritası,
  • Kırsal Kalkınma Politikası,
  • Sanayi Politikası,
  • AB İklim ve 2020 hedeflerini ile Enerji Paketi,
  • Bitki Sağlığı ve Üreme Malzeme Strateji ve
  • Biyolojik Çeşitlilik ve Bioeconomy Stratejileri.

Strateji; kırsal kalkınma, çevre, biyolojik çeşitlilik, ormana dayalı sanayi , biyoenerji ve de iklim değişikliği ile mücadele konularında ormanlar üzerindeki sorumluluğu belirleyicidir.

AB Orman Stratejisi; Avrupa ormanlarına bütünsel bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Aynı zamanda ormanların yanı sıra orman sınırlarının ötesinde yer alan gelişmeler hakkında diğer politikaların etkileri dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Buna ek olarak, yeni stratejinin altını çiziyor AB politikaları orman-bağlantılı tam ulusal orman politikaları dikkate alınmalıdır.

Son olarak, ormanlar üzerindeki Avrupa çapında uyumlu bilgi için Orman Bilgi Sistemi kurulacak ve tahsil edilecek .

Eski AB Ormancılık Stratejisi 1998 yılına kadar uzanır. AB ve Üye Devletler (ikamesi ve ortak sorumluluk) arasında işbirliğine dayalı, sürdürülebilir orman yönetimi destekleyen orman ile ilgili eylemler için bir çerçeve oluşturmuştu.

Yorum Gönder

0 Yorumlar