ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PROGRAMI 1. ÇALIŞTAYI ANTALYA’DA TAMAMLANDI

Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Eylem Programı (ÇMUEP)hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenmiş olan ilk çalıştay 25 Kasım 2013 Pazartesi günü Antalya’da tamamlanmıştır. Çalıştaya farklı kurum ve kuruluşlardan 60 temsilci iştirak ediyor. Çalıştay açılış konuşmaları Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Burhan ÇAVAŞ ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI tarafından yapılmıştır. 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI; geçen sene hazırlanan strateji belgesine vurgu yaparak, eylem planlarının ölçülebilen, somut ve uygulanabilir hedefleri içermesi gerektiğini ifade etmiştir. İyi hazırlanmış bir eylem planının ülkemiz için faydalı olacağını ve ileriki yıllara yön vereceğini beliten Genel Müdür Avcı, bu anlamda katılımcılardan özverili çalışmalar beklediğini söyleyerek taşra teşkilatından, STK’lardan ve öğretim üyelerinden alınacak katkıları önemsediğini dile getirmiştir.  
Hazırlanacak belgenin ülke koşullarına uygun, uluslararası bir belge olacağını ifade eden Genel Müdür Hanifi Avcı sözlerine şöyle devam etti; “Global düşünüp yerel uygulayacağız. Türkiye kuzey-güney-doğu-batı özellikleri itibarıyla birçok ülkeye benzemektedir. Bu nedenle bu belge bu ülkelere örnek olacaktır. Çölleşme kavramları için ortak dil konuşulması ve yapılacak programda kullanılacak olan verilerin bilimsel yollarla elde edilmesi çok önemli.”
Çölleşmeyle ilgili birçok çalışmalının paydaşlarla paralel yürütüldüğünü belirten Genel Müdür, katkısı olan bütün kurumlara ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırmıştır. 

ÇMUEP hazırlık süreci

Açılış konuşmalarının ardından Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Eylem Programı Koordinatörü ve Bakanlık Müşaviri Ahmet ŞENYAZ, çalıştayı ve ÇMUEP hazırlık sürecini açıklayan bir sunum yapmıştır. Sunumun akabinde katılımcılar grup çalışmalarına başlamışlardır.

Daha önceki Eylem Programı 2005 yılında yapılmış ve o zamanki Odak noktası Mevlüt Düzgün tarafından yapılmıştı. Bu çalışmada da kendisinden faydanılmıştır. Çalışmaya katılanlar 5 masaya ayrılmış çalışma grupları kendi uzmanlık alanlarında farklı fikirlerini paylaşmıştır.

Türkiye için Çölleşme İzleme
Bazı temsilciler artık zaman kaybının gereksiz olduğunu bir noktadan başlamak gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu nokta çölleşmeyle mücadele noktasında önemli bir nokta olması gerektiği ve Çölleşme Sıcak noktası olması gerektiğine değinilmiştir.

Bunun yanında çölleşmenin ekstrem durumlarda harekete geçtiğini, ekstrem durumlarda 15 yılda bir ve 30 yılda bir gelen aşırı sıcaklık ve kuraklık değerleri ile geliştiğini, bu ekstrem değerlerin izlenmesi gerektiğini bu ekstrem değerlerin önemine değinilmiştir.

Afyon- Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi

Bunun yanında Afyon- Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi düzenleneceği belirtilmiştir. Bu eğitimde konuşan Genel Müdürümüz Hanifi Avcı; Havza bazında yapılan çalışmalara paralel olarak izleme sisteminin oluşturulabilmesi için parametrelerin belirlenmesi çalışmalarının da yapılması gerektiğini belirten Avcı,  “Çölleşmeyle mücadele konusunda daha verimli sonuçlar elde etmek için gidilecek yol haritası ortaya konulmalı ve gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda ortak bir dil konuşulmalıdır” dedi.

Arazi bozulumunun sadece kurak ve yarı kurak alanlarda oluşmadığını, bölgesel özelliklere göre görülen bozulum miktarının ve şeklinin değişebileceğini ifade eden Genel Müdür Hanifi Avcı, kullanılan yöntemlerin hassasiyetlerinin bu yönde geliştirilmesi gerektiğini belirerek sözlerine şöyle devam etti; “Erozyonla ilgili yapılan çalışmalar ve formüller yüzeysel hesaplamalara dayanıyor ve net sonuçlar ortaya koymada yetersiz kalıyor. Dünyada çölleşmeyle ilgili kriterler İtalya ve Portekiz örneklerinde olduğu gibi ortaya konulmuştur. Ülkemiz için de önem taşıyan kriterler belirlenmeli ve önceden tedbir alınabilmesi için pratik, ekonomik ve uygulanabilir izleme sistemleri kurulmalıdır.

UNCCD Portekiz Odak Noktası Lúcio Deneyimleri

UNCCD Portekiz Odak Noktası LúcioPires do Rosário Türkiye’de olmaktan ve küresel çapta bir sorun olan çölleşme konusundaki bu eğitime katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ulusal Eylem Programı uyumlaştırma çalışmalarında Portekiz’de de Türkiye’ye benzer sorunların yaşandığını ifade ederek Portekiz’de yapılan çalışmalar hakkındaki tecrübelerini eğitim sürecinde paylaşacağını dile getirdi.

Bunun yanında Portekizliler kendilerine özgü bir sistem geliştirdiyseler ülkemizinde bu yönde özgün bir Havza Çölleşme İzleme Projesi geliştirebileceğimize değinildi.Yorum Gönder

0 Yorumlar