MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ PROJESİ ANKARA'DA

Türkiye'nin ilk milli ve akredite botanik bahçesi, Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) arazilerinin de bulunduğu, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde kurulacak.
Toplam 2 bin hektar alanda kurulacak Milli Botanik Bahçesi, 5-6 yılda tamamlanacak. Toplam 150 milyon liraya mal olacak Milli Botanik Bahçesi'ne ilişkin proje, DPT'ye sunuldu.
Milli Botanik Bahçesi, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kampüsünün de yer aldığı Beytepe-Lodumlu mevkiinde, bakanlık ve AOÇ arazileri üzerinde kurulacak. Bakanlık, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve AOÇ arasında bu amaçla bir protokol imzalandı. İlk aşamada 25 milyon liralık bütçe ayrılırken, bahçenin yapımının 150 milyon liraya mal olması ve 5-6 yılda tamamlanması öngörülüyor.
Milli Botanik Bahçesi için AOÇ arazisinden 650 dönüm alan tahsis edilecek. Milli Emlak Genel Müdürlüğü de arazi birleştirmeleri konusunda çalışıyor. Bölgede bulunan küçük gölet de botanik bahçesi içinde değerlendirilecek. Proje ile ilgili Ankara üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden destek alınıyor.
Ankara'nın prestij projelerinden biri olarak düşünülen Milli Botanik Bahçesi'nde, piknik alanları yanında, her türlü sosyal donatı da olacak. Bahçede-Ar-Ge çalışması da yapılacak. Bahçenin yönetimi ve işletmeciliğini AOÇ yapacak.
Milli Botanik Bahçesi, gerek büyüklüğü gerekse içeriği açısından uluslararası düzeyde akredite edilecek. Yani, turistik alan olarak ziyaret edilebilecek. Botanik bahçesi projesi, hem AOÇ arazilerinin yeşil alan olarak korunması hem de Ankaralılara büyük bir mesire alanı kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Bahçeyi, Türkiye'nin her yerinden insanların ziyaret etmesi bekleniyor.
Botanik bahçelerinde, yerel bitkiler yanında, dünyanın değişik bölgelerindeki bitkiler, uygun sera ortamları oluşturularak yetiştiriliyor. Yapılan dev seralarda, söz konusu bitkiye uygun iklimler oluşturuluyor ve o bitkiler orada yetiştiriliyor. O bitkisel ortama uygun uygun, maymun, kuş, balık gibi hayvanlar da bu ortamlara bırakılıyor.
Yurt dışında çok güzel ve büyük örnekleri bulunan botanik bahçeleri, her yıl yüzbinlerce ziyaretçi çekiyor. Bahçelerde oluşturulan özel bölümlerde, bitkiler, hayvanlar hakkında bilgi veriliyor.
Botanik bahçesinde oluşturulan ortam ile kahve-kakao ağacını ya da dev kaktüsleri, dünyanın her yerinden değişik çiçekleri, ağaçları doğal iklim özelliklerinde görebiliyorsunuz. Mesire alanı işlevi de gören botanik bahçeleri, çocukların doğayı tanıması açısından önemli fırsat yaratıyor.


Proje Bilgi Notu
MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ PROJESİ
2011-2018
Milli Botanik Bahçesi; bilimsel araştırma faaliyeti yürüten tüm araştırma kuruluşları için eşsiz bir materyal kaynağı ve tam donanımlı çalışma imkânını sağlayacak mekândır. Buradan; ulusal ve uluslararası düzeyde ve üniversiteler ile araştırma kuruluşları arasında oluşturulacak işbirlikleri sayesinde bu konuda çalışanlar arasında görüş alışverişi artırılarak çok disiplinli ve özgün projelerin ortaya konması sağlanacaktır.
Toplumda genetik kaynakların önemi ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilinç oluşturulması için faaliyetler yürütülecek ve özellikle ilk - orta öğretim çağındaki çocuklara seviyelerine uygun eğitimler verilerek toplumda bu konudaki bilinç düzeyleri artırılmaya çalışılacaktır. Ayrıca Botanik Bahçesi içerisinde oluşturulan sosyal tesisler ve bitki satışları ile cazibe arttırılmaya çalışılacak böylece halkın ilgi odağı haline getirilmesi sağlanacak ve çalışılan konular hakkında farkındalık yaratılması için ortam hazırlanacaktır.

Botanik bahçeleri tarih boyunca değişen roller üstlenmişlerdir. Önceleri bitkilerin iyileştirme özelliklerinin kullanımına yönelik sağlık bahçeleri olarak başlamışlardır. Devamında pek çok farklı kullanım sürecinden geçerek keyif bahçeleri olarak da kullanılmışlardır. Bütün bu süreçte bu koleksiyonlar birçok bilimsel yönünü koruyarak toplumların değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüşerek yeni koşullara adapte olarak günümüze kadar gelmişlerdir. Botanik bahçeleri, bitkilerin korunmasında ve ziyarete gelen insanların eğitiminde kilit oyuncu konumundadır. Ayrıca, iklim değişiminin etkisinin yavaşlatılmasında ve gezegendeki yasam sürekliliğinde yeni türlerin doğru yerleşimi, etrafa yayılımları, farklı bölgelerdeki yeni iklim koşullarına adapte olabilmeleri açısından gezegendeki yasam sürdürülebilirliği için kilit öneme sahiptirler
        Dünya üzerinde 148 ülkede botanik bahçesi bulunmaktadır ve bu botanik bahçeleri 4 milyonun üzerinde bitki koleksiyonlarına sahiptirler. Bu koleksiyonların için de 80.000 tür bitkinin örnekleri bulunmaktadır. Bu da dünyadaki bilinen türlerin 1/3 u kadarına tekabül etmektedir. Botanik bahçelerinde 142 milyon herbaryum örneği yer almaktadır. Batı Avrupa’da 500 un üzerinde botanik bahçeleri vardır. 350'nin üzerinde Kuzey Amerika’da ve 200 un üzerinde de çoğunluğu Cin’de olmak üzere Doğu ve Güney Asya’da bulunmaktadır.
        Ülkemizde 12.054 tür bulunmakta olup, bunların 3905’i endemik ve 1987 türün değişik tehlike boyutlarındadır. Biyolojik çeşitliliğin korunması için bu türlerin acilen korunmaya alınması gerekmektedir. Botanik bahçeleri bu ihtiyaçları karşılayacak önemli araçlar olacaklardır. Fakat su anda modern tekniklerle donatılmış yoğun araştırma ve sergileme yapılan günümüz dünya botanik bahçeleri seviyesinde botanik bahçesi henüz Türkiye’de kurulmamıştır.
Bu gereklilikten yola çıkarak Ankara İli Eskişehir yolu Lodumlu mevkiinde (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkezine komşu) yaklaşık 2.000 da’lık alanda kurulacaktır.
Proje sürecinde, Tema Bahçeleri, Sosyal Tesisleri, Seraları, İdari yapısı, Binaları ve Altyapısı ile hizmete girecek Milli Botanik Bahçesi kurulacaktır.


Ankara Kalkınma Ajansından şehrin silutei

Yorum Gönder

0 Yorumlar