Ormancılık Komitesi 22. Oturumu (COFO 22) Haziran'da gerçekleştirilecek

Uluslararası arenada ormancılıkla ilgili temel kurum olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ‘nün; ormancılıkla ilgili iki temel organı bulunmaktadır. Bu organlar; Dünya Ormancılık Kongresi (World Forestry Congress - WFC) ve Ormancılık Komitesi (Committe onForestry - COFO) ‘dir

Dünya Ormancılık Kongresi her beş yılda farklı ülkelerde; Ormancılık Komitesi toplantıları ise her iki yılda bir, genellikle FAO’ nun merkezi Roma’ da, yapılmaktadır.

FAO COFO toplantılarında, FAO’ nun bölgesel komisyonları ile birlikte, üzerinde çalışması gereken öncelikli konular belirlenmektedir. Bölgesel komisyonlarda ve COFO’ da çıkan kararlar dört yılda bir düzenlenen FAO Konsey toplantısında görüşülmektedir.COFO’ nun Roma’ daki genel merkezinde iki yılda bir düzenlenen bu oturumlarda, ortaya çıkan yeni politikaları ve teknik konuları belirlemek, çözümler aramak ve uygun adımlar atmak konusunda tavsiyede bulunmak üzere, ormancılık hizmetlerinden sorumlu üst düzey yetkililer bir araya gelmektedir. Uluslararası ormancılık sorunlarının düzenli bir şekilde gözden geçirilmesi ve bu sorunların değerlendirilmesi, çeşitli tavsiye ve raporlar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunlar: FAO ormancılık çalışma programları ve bunların uygulanmasının gözden geçirilmesi; ormancılık alanında ve bunun uygulanması konusunda gelecekteki FAO ormancılık çalışma programıyla ilgili FAO Genel Müdürü’ne sunulan tavsiyeler; FAO Konseyi’nin bahsettiği ormancılıkla ilgili özel konular hususunda değerlendirmeler ve tavsiyeler; ve Genel Müdür veya üye devletler ve FAO Konseyi’ne sunulan raporlardır. COFO’ daki üyelik, COFO’ nun çalışmasına katılmak isteyen bütün FAO üye devletlerine açık bulunmaktadır.

FAO’nun ormancılık faaliyetleri ve önceliklerinin belirlendiği en yüksek organı olan Ormancılık Komitesi (Committe on Forestry - COFO)’ nin 22. Oturumu, 23-27 Haziran 2014 tarihlerinde Roma / İtalya’da gerçekleştirilecektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar