Dışsallıklar Nedir? Orman ve Ekosistem Açısından Bir Araştırma...

Ormanların çeşitli fayda ve işlevleri, orman ekosistemlerinin hizmetleri, ormanlardan çok yönlü faydalanma ve orman kaynağının toplam ekonomik değeri gibi konular tartışılıp araştırılırken ormanların dışsallıkları da gün yüzüne çıkmaktadır. 

Dışsallık (externalities); herhangi bir yatırımın, ürünün veya hizmetin varlığının ya da işlevselliğinin (istemsiz) herhangi bir talepte bulunmayan ve bu konuda ödeme yapmayan diğer kişileri, toplumu, çevreyi veya diğer canlıları olumlu ya da olumsuz (fayda-zarar) olarak fiyatlandırılamayacak bir biçimde etkilemesidir. 

Bir diğer tanım ile dışsallık; herhangi kişi/firmanın üretiminin ya da tüketiminin herhangi bir talepte bulunmayan ve ödeme yapmayan diğer bir kişi/firmayı olumlu ya da olumsuz biçimde etkilemesidir.

“Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Projelerinin Oluşturduğu Dışsallıkların Belirlenmesi: Balıkesir İli Örneği” çalışması Sayın Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY danışmanlığında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Mustafa Çetin tarafından yapılan BAP projesi ile Yüksek lisans tezi olarak yayımlanmıştır. Çalışma Balıkesir İl sınırlarında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının dışsallıkları incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Yorum Gönder

0 Yorumlar