Göç ve Hızlı Şehirleşme Açısından Sürdürülebilir Arazi Yönetimi

Sürdürülebilir arazi yönetimi çok hızlı büyüyen ve göç alan şehirlerde de gün giderek önemini arttırmaktadır. Arazi bozulumu ve şehircilik konusu araştırmalarda tartışılmaktadır. Bunun yanında kentsel çölleşme (urban desertification) konusu şehirlerin göçlerle yoğunlaşması üzerine önemini giderek arttırmaktadır.

Dünya nüfusu 2050 yılında 9,5 milyar ulaşacağı tahmin edilmekte ve gıda arzında %70’den fazla artış olacağı ileri sürülmektedir(1). Çevre ve Kalkınma Uluslararası Enstitüsü (IIED) tarafından yapılan araştırmaya göre kent büyümesi hızı göstermektedir. Yapılan nüfus projeksiyonuna göre büyük şehirlerin sayıları giderek artmaktadır.  Buna göre nüfusu 500binden fazla olan şehirler 1800’lü yıllarda 5 şehir, 1900’lü yıllarda 46 şehir, 1950’li yıllarda 175 şehir, 2015’li yıllarda 1039 adet şehir dikkat çekmektedir (5). Bu konuda yapılan uygulamayı kaynakçalarda gösterilen linkten inceleyebilirsiniz. Bunun yanında buna benzer bir uygulama Türkiye şehirleri için yapılabilir.Ormanlar geleceğimiz için gereklidir. 1.6 milyardan fazla insan; gıda, su, yakacak, ilaç, geleneksel kültür ve geçim kaynakları için ormanlara bağımlıdır. Aynı zamanda ormanlar, karasal biyolojik çeşitliliğin % 80’ini oluşturmakta ve doğal yolla karbon tutarak iklimi korumada hayati öneme sahip olmaktadır. Buna rağmen her yıl, ortalama 13 milyon hektarlık orman, toplumlar ve yerli halkın tahrip edici etkileri nedeniyle yok olmaktadır. Soya, palmiye yağı, sığır eti ve kâğıt gibi ticari malların üretimi için ormanların dönüştürülmesi küresel ormansızlaşmanın kabaca yarısına karşılık gelmektedir. Altyapı, kentlerin genişlemesi, enerji, madencilik ve yakacak odun toplama (gibi faaliyetler bu değişime) çeşitli ölçülerde katkı sağlamaktadır(3).

Entegre ekosistem yönetimi yoluyla özel sektöre yaptırılan projelerin kamu kurumlarının denetimlerinin arttırılması gerekmektedir. Artan şehir nüfuslarının yanında artan gıda güvenliği ve arazi bozulumu (kentsel çölleşme) sebebiyle Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SLM) konusu gün giderek daha da önemini arttırmaktadır. 

Kentsel dönüşüm projeleri, uydu kentler, köykent projeleri...gibi toplu konut projeleri tartışılmaktadır. Göçler sonunda büyüyen ve daha da büyüme ihtimali olan kentlerimizde birçok insanın yaşamı kent hayatına ve endüstriye bağlıdır. Fakat kentlerimizde birçok projeye imza atan özel sektörün arazi bozulumuna ve çölleşmeye karşı verdiği önem önem kazanmaktadır. Özel sektörün bu konuya eğilimini arttırmak gerekmekte ve sertifikalı işler yapmaları sağlanmalıdır. çölleşme sadece kırsalda olmamakta şehirlerde kentsel çölleşme de meydana gelmektedir. Göçler sonunda ve kent içi nufus potansiyeline göre şehirlerin büyüme ihtimallerinin ortaya çıkarılması önemlidir. 
1.      Dünya Bankası. 2008 Dünya Kalkınma Raporu 2006: Kalkınma için Tarım. Dünya Bankası, Washington, DC.
2.      Godfray HCJ, vd. 2010 Gıda Güvenliği: 9 Milyar İnsanlar Feeding Mücadelesi. Science 327: 812-818.
3.      Anonim, 2014, Ormanlarla ilgili New York Deklarasyonu, 23 Eylül 2014.
5.      URL-2: http://www.iied.org/cities-interactive-data-visual
Yorum Gönder

0 Yorumlar