Arazi Tahribatı ve Arazi Tahribatı Dengelenmesi Nedir?

Arazinin insan faaliyetlerinden kaynaklanan nedenlerle, doğal süreçlerle daha da şiddetlenen ve boyutları iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı nedeniyle sıklıkla artan şekilde, biyolojik ve ekonomik üretkenlik kapasitesinin herhangi bir şekilde azalması veya kaybedilmesi olgusu arazi tahribatı olarak adlandırılmaktadır (UNCCD, 2013).

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 15.3 alt hedefi olarak "2030 yılına kadar, çölleşme ile mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen araziler dahil bozulmuş arazi ve toprakların rehabilite edilmesi, dünyanın arazi tahribatının dengelenmesinde (LDN) çaba göstermesi," şeklinde bahsedilmiştir. Burada ifade edilen Arazi Tahribatının Dengelenmesi ifadesi önemli bir ifade olarak gündeme gelmiştir. Diğer yandan bu konuda Hükümetler Arası Çalışma Grubu tanımına göre; Arazi Tahribatının Dengelenmesi- ATD ekosistemden sağlanan hizmetleri desteklemek için gerekli olan sağlıklı ve verimli arazi kaynakları miktarının belirlenmiş zamansal ve mekânsal ölçekler dahilinde aynı kalması veya artması durumuna denir. Bu terim ingilizce ifadelerle Land Degradation Neutrality- LDN şeklinde söylenilebilir. 

Arazi Tahribatının Dengelenmesi ifadesiyle çölleşmeyle mücadelede daha etkin olunması beklenilir. Diğer yandan arazi çalışmalarında geleneksel bilgi ve geleneksel hafızasının önemine son dönemde vurgu yapılmaktadır. Çölleşmeyle mücadelede geleneksel bilgi ve hafızanın yanında konunun istihdam imkânı sağlaması da beklenmektedir. 

Dip Not; bazıları tahribat yerine bozulumu yada yanlışlıkla bozunumu diyebilir. Önemli olan yüklediğimiz anlamdır. 

KAYNAKLAR;URL-1:http://www.cetinadam.com/2015/10/surdurulebilir-kalknma-hedefleri-153.html


Yorum Gönder

0 Yorumlar