Daha Yeşil Bir Dünya İçin; Gençlik Platformu İklim Eylem Fuarında

Sivil Düşün’ün planladığı İklim Eylem Fuarı 19-21 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara-ODTÜ Vişnelik Tesislerinde yapılacaktır. Çeşitli etkinliklerin olduğu bu Fuarda ilgili STK'lar olarak bizde Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel; Gençlik Forumu programını hazırladık.

Peki Bu Çalışmanın ve Platformun Öncesi

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı’nda “Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel” Çölleşmeyle Mücadelede Gençlik İnisiyatifi toplantısı yapılmıştır. Yan etkinlikler, çalıştay raporu ve ikili görüşmeler neticesi çıktıları ile katılımcı ülke temsilcileri, gençlerin ve destekleyici kurum/üniversite/STK/platformlardan 143 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi tarafından hazırlanmıştır. Gençlerin ilgili konularda talepleri ve beklentileri bu deklarasyonda belirtilmiştir. İlk defa hazırlanan bu Gençlik Deklerasyonu genel kurul salonunda okunarak yayımlanmış ve resmi kararlara yansımıştır.

Son olarak ta SASAM’da yaptığımız Çalıştay ile de Çölleşmeyle Mücadele ve İklim Değişikliği konularında gençlerin rolünü belirginleştirmek gayesiyle Gençlik Platformu olarak devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Mutabakat metninin taslak hali de böylece hazırlanmıştır.

Genel olarak;
a)       Gençlerin çevreye,  çölleşmeyle mücadeleye ve biyoçeşitliliğe ilgi duymalarını sağlamak,
b)       Gençlerin ve etraflarındakilerin kendi yaşamlarına yeşili katmak,
c)       Gençlerin doğayı koruyup kollayarak yaşamalarına katkıda bulunmak,
d)       Gençlerin birlikte çalışma ve etkinlik/organizasyon gerçekleştirme yeteneği kazanmalarına yardımcı olmak,
e)       Genç Bilim Adamlarının çölleşme ve iklim değişikliği konularına daha fazla katkıda bulunmalarını sağlamak,
f)        UNCCD AnkaraCOP12 ve UNFCCC İklim Değişikliği Paris anlaşmasıyla şekillenen süreci değerlendirmek ve devam ettirmek,
g)       İlgili konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası faaliyetlere gençlerin katılımları için imkânlar sunmak ve UNFCCC COP26 Türkiye (2020)’ya kadar gençleri hazır etmek,
h)       Ülkemiz, bölgemiz ve ötesindeki ilgili sivil toplum kuruluşları, firmalar, üniversiteler ve üniversite topluluklarını aynı konular etrafında bir araya getirmek,

Daha Yeşil Bir Dünya İçin; Gençlik Platformu olarak eğer birlikte olursak platformu ulusal ve uluslararası alanda aktif hale getirebilir ve STK’ların gençleriyle bir konsensüs sağlamış oluruz. Platform kuruldu fakat artık eyleme geçecek aktiviteler, faaliyet ve projeler de bir yandan yapmalıyız, bu konuda size çok ihtiyacımız var.

Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel; Gençlik Forumu davet ederiz.
Önemli: 21 Ekim 2016- Cuma Ankara-ODTÜ Vişnelik Tesisleri Saat: 11:00'


Burada STK’ların kurumsal kapasitelerini bu yönde geliştirmek ve çölleşme/ iklim değişikliğinde gençleri bilgilendirmek ve konu etrafında çalışmalar projeler yapmalarına teşvik etmek amacıyla bir ağ kurmak güzel olur.

Yorum Gönder

0 Yorumlar