Kereste ve Kullanım Alanları

Kereste doğal ham maddesi ormanlardan elde edilir ve tomrukların işlemlere tabi tutulması neticesinde elde edilmektedirler . Ormandaki ağaçlar kesilerek tomruk haline getirilir. Tomrukların yüzeyinde bulunan ihtiyaç  fazlası dallar ve budakları usta marangozlar tarafından temizlenerek kalas elde edilir. 

İnsanlar dünyanın varoluşundan beri doğal afetlerden yırtıcı hayvanlardan barınak yapımında yaşam alanı oluşturmak, olumsuz hava koşullarında etkilenmemek ve ısınmak için ağaçlara bazı şekiller vererek kullanılabilir hale getirmişlerdir. Ana maddesi olan ağaçlar eskiden beri insanların başvurduğu  en önemli kaynaklardandır. Günümüzde ise yaygın olarak tersanelerde gemi inşasında ayrıca yapı malzemesi ve mobilya yapımında bunlarla birlikte daha birçok alanda kullanılır. Daha fazla kereste hakkında bilgi için tıklayınız.

Türleri ve Sınıfları

Hammadde kendi içlerinde kalite olarak sınıflandırılmıştır. Gemi inşaasında ve yapı malzemesi olarak kullanılan kerestelerin kalitelerin diğerlerinden farklı olmak zorundadır. Gemi inşaasında ve yapı malzemesi olarak kullanılan kerestelerin 1. Sınıf dediğimiz sert ağaçlardan elde edilir. Sert ağaçlar: Ceviz, sert karaağaç, kara salkım, karaağaç, meşe, kayın, diş budak, karasakız bu ağaçlardan elde edilen tomruklardan oluşan keresteler sert malzemelerdir. Kereste çeşitlerinin resimleri için tıklayınız. Geminin  gövdesi  güvertesi arka bölümü yine kerestelerden yapılmaktadır. Günümüzde ise gemiler artık demirden yapılmaktadır. Bu orman ürünü  ise daha çok yat yapımında kullanılır. Bir çok alanda kullanılmasının nedeni  doğada bulunan  çok sağlam bir madde olmasıdır. 

Genellikle yapı malzemesi  ve  gemi inşasında kullanılan ürünlerin daha az sorun çıkarması için olabildiğince kuru olması çok önemlidir.  Ama tam olarak kuruması için 1-2 yıl mutlak bir süre  geçmesi  gerekir.

Kaliteli Kerestenin Süreci
Keresteler ; daha öncede bahsettiğimiz üzere doğada bulunan ağaçların insanların yaşamını kolaylaştırmak ve ticari gelir sağlamak için belirli aşamalardan geçerek işlenmiş halidir. Peki bu ağaçlar keresteye dönüşürken hangi aşamalardan geçiyor onun üzerinde duralım. Ürünün hazırlanışı ; Ağaçlar balta , testere veya günümüz teknolojisinde kullanılan motorlu testere sayesinde kesilir. Atölyelerde belirli ebatlarda ve şekiller verilerek hazırlanır. Kesim işleminden sonra kalasın yapımında en önemli unsurlardan biri olan kurutma işlemi yapılır. 

Kurutma işlemi çok zahmetli , sabır gerektiren bir olay ve bunun yanında kalite acısından oldukça önemlidir. Kurutma işlemi fırınlanarak 72 saat sıcak havayı keresteler arasından geçirerek veya doğal ortamda da yapılır. Lakin doğal ortamda yapılan kurutma işlemi birkaç ay veya birkaç yıl sürebilir ve bu aşamalar sonucunda kaliteli ürün elde edilir. Orman ürünleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Yorum Gönder

0 Yorumlar