Çölleşmeyle Mücadele Taraflar Konferansı STK Paneli Hazırlık Toplantısı Yapıldı.

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansında yapılacak olan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Paneli Hazırlık Toplantısı 12-13 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirildi. Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin İkinci COP Büro Toplantısına paralel gerçekleşen toplantıya Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu Mentörü Mustafa Çetin ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünden Eda Akdemir gözlemci olarak çalışmalara destek oldular.

Toplantının ilk günü UNCD Temsilcileri ve Beş UNCD Bölgesi STK Temsilcisi panelin hedeflediği STK katılımcılığı ve ilgisi tartışıldı. Diğer yandan Türkiye STK'larının Türkiye'nin dönem başkanlığındaki çalışmaları ele alındı. STK'ların Arazi Hakları ve ATD Hedeflerindeki rolünden bahsedilirken sivil toplum kuruluşlarının en çok ilgilenmesi gerektiği gençler, kadınlar, çiftçiler ve nesli tükenmekte olan halkların Çölleşme Arazi Bozulumundan en çok etkilendiği üzerinde duruldu.

Toplantıda gündem ve 4-15Eylül2017 tarihlerinde Çin Ordos kentinde yapılacak COP13'a kadar ele alınacak konular üzerinde duruldu.

Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu olarak bundan sonra Çölleşme İçin Gençlik İnisiyatifi-2 (Yauth İnitiative of Desertification, YİD-2) olarak anılacak programın ayrıntıları konuşuldu. Toplantıya İştirak eden Çin Heyetiyle de temas kurularak konu hakkında bilgiler verildi.


Yorum Gönder

0 Yorumlar