Akdeniz Ormanları İçin İşbirliği Ortaklığı (CPMF)

Akdeniz Ülkeleri Ormancılık Kuruluşları Akdeniz ormanları işbirliği için ortak bölgesel bir platform oluşturmak üzere güçlerini birleştirmişlerdir. Bu çabaların sonucu olarak birincisi 2010 yılında ülkemizde Antalya’da, ikincisi 2011 yılında Fransa-Avignon’da, üçüncüsü 2013 yılında Cezayir-Tlemcen’de, Dördüncüsü 2015 yılında İspanya-Barselona’da,  organize edilen “Akdeniz Orman Haftası” etkinlikleri düzenlenmiştir. Beşinci Akdeniz Ormancılık Haftası- Fas Agadir Şehrinde 20-24 Mart2017 tarihleri arasında yapılmıştır.

Bu yayınımızda "Akdeniz Ormanları İçin İşbirliği Ortaklığı" tarafından sunulan bir sunumun özeti sunulmuştur.

Akdeniz Ormanları İçin İşbirliği Ortaklığının Amacı; Sürdürülebilir orman yönetiminin uygulanmasını hızlandırmak ve iklim değişikliği koşullarında ormana dayalı ekosistem hizmetlerini korumak amacıyla Silva Mediterranea üye ülkelerinin kapasitesini birlikte güçlendirmek olarak belirlenmiştir.

Akdeniz Ormanları İçin İşbirliği Ortaklığı, birbiriyle bağlantılı dört kilit soruna hitap etmektedir:

  1. - Yetersiz politikalar ve sektörler arası işbirliği eksikliği,
  2. -Bilgi ve bilgi eksikliği,
  3. -Düşük kamuoyu farkındalığı,
  4. -Yeterli fonlama eksikliğidir.Şekil 1. Akdeniz Ormanları İçin İşbirliği Ortaklığının (CPMF) Ülkemizden TİKA dâhil 17 Üyesi bulunmaktadır.


Programda 4 öncelikte rapor sunulmuştur;
1- Orman idarelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi,
2- Diğer ilgili sektörler arası ilişkileri yoğunlaştırmak,
3-Sürdürülebilir orman yönetiminin, orman bazlı mal ve hizmetlerin önemi ve iklim değişikliğinin potansiyel etkisi hakkında iletişim kapasitelerini, bilgi ve bilgileri iyileştirmek,
4-Dış destek ve ortaklığı harekete geçirmek. Bu önceliklere ilişkin tecrübeler paylaşılmıştır.

Beşinci Akdeniz Ormancılık Haftası (MFW5) Fas’ın Agadir Şehrinde 20-24 Mart2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu ekibi (5 kişi) tarafından Akdeniz Havzası ülkelerindeki ilgili STK’lar ile temaslar kurarak ağ geliştirme ve MFW5’de yan etkinlik yaparak Türkiye’nin görünürlüğünü arttırmak; ilgili konularda kurumsal kapasiteyi arttırmak; ilgili temaya uygun sunum yapma gayesiyle katılım sağlanmıştır. Proje Bilge Nesil Gençlik Bilişim Sanat Turizm Derneği maharetiyle AB Sivil Düşün’e sunularak onaylanmıştır. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar