Fas Beşinci Akdeniz Orman Haftası Raporu Hazırlandı

Beşinci Akdeniz Orman Haftası Fas'ın Agadir Şehrinde bir dizi proje toplantısı, sunumlar, konuşmalar ve nihayetindenihayetinde Ağadır Taahhüdü imzalanması ile tamamlanmıştır. Toplantıya Türkiye'den 9 kişi katılım sağlayarak bir rapor hazırlanmıştır. Raporun ön yüzü aşağıda verilmiştir. Diğer yandan Raporun Tam Hali (47 sayfa) bu sayfanın en sonundaki linkte verilmiştir. Bu Rapor Derneğimizin projesi olup AB Sivil Düşün tarafından desteklenen Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu Akdeniz Ağını Genişletme ve Kapasite Arttırma Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Beşinci Akdeniz Orman Haftası

İlk defa 2010 yılında ülkemizde Türkiye’de düzenlenen, Fransa, Cezayir ve İspanya’ nın ardından Akdeniz Orman Haftasının 5.ncisi Fas’ ın Agadir şehrinde düzenlenmiştir. Diğer ortaklara ilaveten Türkiye adına Orman ve Su İşleri Bakanlığı da organizasyon komitesinde yer almıştır. Toplantının tüm detayları http://www.5.medforestweek.org/ adresinde yer almaktadır.

Toplantı için hem Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’ na, hem de FAO Akdeniz Ormanları Meseleleri Komitesi Başkanı sıfatıyla İsmail Belen’ e davetiye gönderilmiştir. Bunun üzerine İsmail Belen’ e ait görevlendirme oluru da hazırlanmıştır. Bu davetiyeler çerçevesinde Sayın Bakanımız temsiliyet itibari ile Bakanlık seviyesinde olan Fas Su, Orman ve Çölleşme ile Mücadele Yüksek Komiserliğine aşağıda ekteki mektubu yazmış ve Bakanlığımızı temsilen İsmail Belen’ in katılacağını belirtmiştir. Bu mektup Ek-3: görülebilir.

Resmi olarak görevlendirilen İsmail Belen ve çeşitli kaynaklardan bulunan destekler çerçevesinde, değişik sivil toplum kuruluşlarını temsilen 8 kişi daha bu toplantıya iştirak etmiştir. Türkiye Heyeti Katılımcı Listesi daha önce verilmiştir. Türkiye heyeti Elçilik kanalı ile Fas idaresine iletilmiş, uçuş saatleri ve diğer detaylar bildirilmiştir.

Fas’ tan gelen ilk davetiyede Fas ve Türkiye arasında hazırlıkları tamamlanan ormancılık işbirliği anlaşmasının imzalanabileceği ifade edilmişse de Ülkemizin görüşleri çerçevesinde bu husus gündeme alınmamıştır.

Günlük Faaliyetler

19 Mart 2017 Pazar

Türk Hava Yollarına ait uçak ile Ankara-İstanbul üzerinden Kazablanka’ ya ulaşılmış, ardından Fas Kraliyet Havayolları ile Agadir’ e geçilmiş, akşam otele yerleşilmiştir.

Uçakta Fas Bakanı ile karşılaşılmış, bu vesile ile Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun mektubu elden kendisine takdim edilerek selamları ve iyi dilekleri ulaştırılmıştır.

20 Mart 2017 Pazartesi

Sabah oturumunda 5. Akdeniz Orman Haftasının resmi açılışı yapılmıştır. Burada sırasıyla; Agadir şehrinin içinde yer aldığı Souss-Massa-Draâ bölgesinin Valisi Bayan Zineb El Adaoui, Silva Mediterranea Başkanı sıfatıyla İsmail Belen,  Fas Su Orman ve Çölleşme ile Mücadele Yüksek Komiseri (Bakanı) Dr. Abdeladim Lhafi konuşma yapmıştır. İsmail Belen’ in Dışişleri Bakanlığının Görüşleri Çerçevesinde oluşturulan konuşma metni Ek-4’te verilmiştir.

Açılış konuşması birçok televizyon kanalı ve gazetede yer almıştır. Bu vesile ile İsmail Belen, Komite başkanı sıfatı ile birçok televizyona mülakat vermiştir.

Öğleden sonra programda yer alan oturumlara katılım sağlanmıştır.

Poster sunular ilgililere takdim edilmiştir. Cooperation Model Against Desertification And Land Degradation; Youth Platform For A Greener World makalesi ile ilgili temaslarda bulunulmuştur. Öğleden sonar açılan stantda çeşitli yayınlar ilgilere verilmiştir.

-Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (BÇS-CBD) Yan Etkinliği

17:00- 18:30 arası BÇS çalışma toplantısına Ayhan ÇAĞATAY katılım sağlamıştır.
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi sekretaryası koordinasyonunda gerçekleşen toplantı, doğal ekosistemlerin gidişatı ve ülkelerin değerlendirmesi ile başlamıştır. Daha sonra Biyolojik Çeşitlilik İçin Stratejik Plan 2011-2020 ve Aichi Biyolojik Çeşitlilik Hedefleri (5, 14 ve 15. Hedefleri) kapsamında Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejileri ve Eylem Planlarına (UBSEP adaptasyonu konusunda ülkelerin yaptığı çalışmalar ele alınmıştır. Bu hedefler CBD COP 10'da Japonya- Nagoya'da kabul edilmiştir.

Orman ekosistemlerinde restorasyon çalışmalarına örnek oluşturacak bir atölye çalışması ile son bulmuştur.

-Akdeniz Ormanları İçin İşbirliği Ortaklığı (CPMF) Yan Etkinliği

17:00- 18:30 arası CPMF çalışma toplantısına Mustafa Çetin ve Süleyman Çetin katılım sağlamıştır. CPMF sekretaryası koordinasyonunda gerçekleşen toplantıda süreç ve hedefler görüşülmüştür.

CPMF’nin Amacı; Sürdürülebilir orman yönetiminin uygulanmasını hızlandırmak ve iklim değişikliği koşullarında ormana dayalı ekosistem hizmetlerini korumak amacıyla Silva Mediterranea üye ülkelerinin kapasitesini birlikte güçlendirmek olarak belirlenmiştir. CPMF, birbiriyle bağlantılı dört kilit soruna hitap etmektedir:- Yetersiz politikalar ve sektörler arası işbirliği eksikliği, -Bilgi ve bilgi eksikliği, -Düşük kamuoyu farkındalığı, -Yeterli fonlama eksikliğidir.

Şekil 1. Akdeniz Ormanları İçin İşbirliği Ortaklığının (CPMF) Ülkemizden TİKA dâhil 17 Üyesi bulunmaktadır.
Programda 4 öncelikte rapor sunulmuştur; 1- Orman idarelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi, 2- Diğer ilgili sektörler arası ilişkileri yoğunlaştırmak, 3-Sürdürülebilir orman yönetiminin, orman bazlı mal ve hizmetlerin önemi ve iklim değişikliğinin potansiyel etkisi hakkında iletişim kapasitelerini, bilgi ve bilgileri iyileştirmek, 4-Dış destek ve ortaklığı harekete geçirmek. Bu önceliklere ilişkin tecrübeler paylaşılmıştır.

21 Mart 2017 Salı

Sabah oturumunda 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlamaları yapılmış, ardından saat 11:15’ te Türkiye’ nin koordinatörlüğünü yürüttüğü çalışma grubunun faaliyetleri koordinatör ÇEM Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Özlem Yavuz adına Öz Orman İş Temsilcisi Benül Topuzoğlu Sözer tarafından sunulmuştur.

- Ekosistem Restorasyon Alanlarının Önceliklendirilmesi ve Değerlendirilmesi Yanetkinliği

14:30-16:30 arası Değerlendirme ve Ekosistem restorasyon alanlarının önceliklendirilmesi başlıklı BÇS toplantısına Ayhan ÇAĞATAY ve Mustafa Çetin katılım sağlamıştır.
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi sekretaryası koordinasyonunda devam eden toplantıda orman ekosisteminde restorasyon çalışmaları için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik sunum ve örnekler gösterilmiştir. Toplantıda gruplara bölünerek harita üzerinden bir akarsu havzası içerisinde tanımlanmış arazi tipleri ve statülü alanlara göre restorasyon için önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Bu çalışma Restoration Opportunities Assesment Methodology (ROAM) olarak bir rehber hazırlanmıştır. Bu rehber tarafımızca üzerinde çalışılmaktadır. Rehber kısaca Arazi Potansiyelinin Tanımlanması, Teşhis, Değerlendirme Kriter Ve Göstergeleri, Çalışma Planının Ortaya Çıkarılması, Paydaşların Belirlenmesi, Veri Toplama& Analiz, Restorasyon İçin Modelleme Ve Değerlendirme, Çalıştay Organize Etmek olarak çeşitli faaliyetler bütünü ortaya konulmuştur. Bu yayına https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-030.pdf adresinden de ulaşılabilmektedir.

- Akdeniz Ormanlarının Durumu Raporu

Bu toplantıya Mustafa Çetin ve Süleyman Çetin katılım sağlamıştır.
Akdeniz Ormanlarının Durumu Raporu 21 kurum temsilcisi 50 katılımcı tarafından 5 bölümde ve mevcut bilgilerden de faydalanılarak (FRA 2010, Avrupa Ormanları, Plan Bleu teknik yayınları) hazırlanmaktadır. Rapor “Genel Tanıtım; Akdeniz Peyzajı: Önemi Ve Tehditleri; Akdeniz Ormanları Esaslı Çözümler; Çevresel Çözümleri Etkinleştirmek İçin Çözümler (Akdeniz Ormanlarının Yeşil Ekonomiye Katkısı, Politika Çerçeveleri, Orman Alanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Yönetişim; Katılımcı Yaklaşım,  Karar Vericilerin Ekosistem Hizmetlerine Önem Vermesi, Mali Teşvikler Ve Araçlar); Sonuçlar” olarak 5 bölümde olacaktır. Bu rapor 2013’de yayınlandığı gibi 10 yıl sonra 2018’de yayınlanacaktır.

Raporda belirtildiği Üzere Akdeniz ülkelerinde en önemli orman varlığı %19.38 ile İspanya, %17.88 ile Fransa ve %12.33 ile Türkiye oluşturmaktadır. Bu oran aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

22 Mart 2017 Çarşamba

Öğleye kadar ev sahibi ülke tarafından organize edilen arazi gezisine iştirak edilmiştir.
Öğleden sonra ise başkanlığı İsmail Belen tarafından yürütülen FAO Akdeniz Ormanları Meseleleri Komitesi- Silva Mediterranea 22. Oturumuna katılım sağlanmıştır. Bu oturumun açılışında FAO’ dan ormancılıkla ilgili birimin Müdürü Eva Müller, Fas adına Genel Müdür, İsmail Belen ve Silva Mediterranea sekretaryası katılım sağlamıştır. Burada Türkiye’ nin koordinatörlüğünü yürüttüğü çalışma grubu sunumunu Orman ve Su İşleri Uzmanı Ayhan Çağatay yapmıştır.

Burada 2012 yılından bu tarafa yürütülen tüm çalışmalar ibra edilmiş, yeni başkanın seçimi ve görev devir teslimi ile oturum tamamlanmıştır. Yeni dönem başkanlığa İspanya oybirliği ile seçilmiştir.
Bu günün akşamında Türkiye heyeti tarafından bir yan etkinlik düzenlenmiştir.

- Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (BÇS-CBD) Yan Etkinliği

Ayrıca 14:30- 16:30 arası BÇS workshop’a Ayhan ÇAĞATAY katılım sağlamıştır.
Toplantıda, Akdeniz bölgesindeki restorasyon çalışmalarında sosyo-ekonomik talepleri konu alan sunumu yapılmıştır. Ardından Portekiz’den örnek bir çalışma sunulmuş olup, konusu kısaca   “Arazi Kullanımında Çok Fonksiyonlu Modellerin Geliştirilmesi” üzerine olmuştur.

- Büyük Yeşil Duvar Projesi Yan Etkinliği

Afrika’da Büyük Yeşil Duvar Projesi Sınır Ötesi Pilot Projesi yapan Royal Botanic Gardens, Kew bir sunum yapmıştır. Projenin amacı Burkina Faso, Mali ve Nijer'de sürdürülebilir doğal kaynakları değerlendirebilmek ve yönetmek için ekosistemleri restore ederek Sahel'de çöl gelişimine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. Proje hedefleri olarak; Habitatları iyileştirilmesi, Gıda güvenliğini geliştirilmesi, Geçim kaynaklarını geliştirilmesi, İklim değişikliğinin azaltılmasına katkıda bulunulmasıdır.

Bu kapsamda Mali’de “Halk İçin faydalı türlerin yayılması ve ekilmesi” başlığında; Üretim ve dikim: Yılda 45 türün 60.000 bitki, Fidan üretimi;  9 özel fidanlık sahibinin eğitimi, Tohum hasatı ve çevre koruma için 2 yerel dernek yetiştirmek, Kompost üretimi için yerel kadın derneklerin eğitimi… gibi faaliyetler yapılmıştır. Diğer yandan “Yerinde koruma konusundaki destek” başlığında; 20 hektarlık 5 bölgede (2015) ve 13 hektarlık 3 alanda (2016) doğal yenilenmeye yardımcı olunmuştur, Devlet ormanında (Bankass semtinde) 25 hektarlık otsu yararlı türler ekilmiştir, Nadaslı arazilerde otsu yararlı türlerin iki bölgede ekilmesi ile bitki örtüsünün yeniden kazandırılması (1 ha ve 3 ha) sağlanmıştır.

Bu proje Türkiye’nin GGW’a proje hazırlığı yapan Türkiye için önemli olabilir. Bu sunuyu Dr. Tiziana Ulian (t.ulian@kew.org) yapmıştır.

23 Mart 2017 Perşembe

Programda yer alan etkinliklere katılım sağlanmış, akşam düzenlenen Gala yemeğine iştirak edilmiştir. Burada FAO tarafından hizmetleri nedeniyle İsmail Belen’ e belge takdim edilmiş, ayrıca katılımcılara hitap etmiştir.

Burada yapılan anons ile Altıncı Akdeniz Orman Haftasının 2019 yılında Lübnan’ da yapılacağı duyurulmuştur.

- Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (BÇS-CBD) Yan Etkinliği

17:00- 18:30 arası “Aichi Biyolojik Çeşitlilik hedeflerine (5, 14 ve 15.)ulaşmak için Yol Haritası” başlıklı BÇS toplantısına Ayhan ÇAĞATAY katılım sağlamıştır. 
Toplantıda vurgulanan konu Orman restorasyon çalışmalarında Aichi hedefleri doğrultusunda (5, 14 ve 15) biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi, Arazi bozunumu v e parçalanmanın azaltılması ve durdurulması, iklim değişikliğinin orman ekosistemleri üzerine olan olumsuz etkisinin azaltılması olmuştur. Aynı zamanda çölleşme ile mücadele ve ormansızlaşmanın engellenmesi vurgulanmıştır. Orman ekosistemlerinde otlatma baskısının ortadan kaldırılmasına yönelik planlama çalışmaları yapılması, odun dışı orman ürünlerinin ve yerelde yaşayanların geçim kaynaklarının artırılmasının olumlu etkiler oluşturacağı ortaya konulmuştur.
Uzun dönemde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve izlenmesi gerektiği anlatılmıştır. Özellikle ülkelerin Biyolojik çeşitlilik stratejik ve eylem planlarının yukarıda bahsedilen konular kapsamında revize edilmesinin faydalı olacağı belirtilmiştir.

24 Mart 2017 Cuma

24 Mart 2017 Cuma günü “High Level Segment- Üst Seviye Oturum” düzenlenmiştir. Bu oturumda “Akdeniz Orman ve Peyzaj Restorasyonu İçin Agadir Taahhüdü (Girişimi)” nin kabul edilmiştir. Bu belge Ek-5’de verilmiştir. Burada İsmail Belen tarafından Sayın Bakanımız tarafından gönderilen mektup okunmuş, Türkiye’ nin Agadir Taahhüdüne desteği ifade edilmiştir. Program devamında karşılıklı iyi niyet görüşmeleri ile haftalık program tamamlanmıştır.

Bu girişimin (taahhüdün) ülkemiz ile irtibatına bakacak olursak;
·         2012 yılı Şubat ayında Antalya’da yapılan Silva Mediterranea 21. Oturumunda Türkiye’ nin teklifi ile “Desertification and Restoration in Mediterranean Drylands”http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/90989/en/ çalışma grubu kurulmuştur.
·         2013 yılında Cezayir’de toplanan 3. Akdeniz Orman Haftasında kabul edilen “Akdeniz Ormanları Stratejik Çerçevesi- The Strategic Framework on Mediterranean Forests” isimli belgede ve yine burada kabul edilen Tlemcen Deklarasyonunda  yer aldı. Ardından 2015 yılında İspanya’da düzenlenen 4. Akdeniz Orman Haftası ve bu esnada yapılan Silva Mediterranea oturumunda tekrar teyit edilmiştir.
·         UNCCD COP 12 sırasında 16 Ekim 2015’te Ankara’da FAO Orman ve Peyzaj Restorasyon Mekanizması’nın desteğiyle düzenlenen “Akdeniz’deki kurak alanlarda çölleşme ve restorasyon” konulu çalıştay, çölleşmeyle ilgili çalışma grubu için bir yol haritası hazırladı. Burada  5. Akdeniz Orman Haftasının (MFW) orman ve peyzaj restorasyonu üzerine odaklanmasını önermiştir.

25 Mart 2017 Cumartesi

Sabah Fas Kraliyet Havayolları ile Agadir’den Kazablanka’ ya, oradan da THY ile İstanbul üzerinden Ankara’ ya gelinmiş ve program tamamlanmıştır.

Programın amacı ve Kapsamı

Akdeniz Havzası ülkelerindeki ilgili STK’lar ile temaslar kurarak ağ geliştirme ve Türkiye’nin görünürlüğünü arttırmak gayesiyle Bilge Nesil Gençlik Derneği, Geleceği Önemseyenler Derneği, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi, Öz Orman İş Sendikası, Türkiye Toprak Bilimi Derneği, Orman Mühendisleri Odası, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği tarafından hazırlanmıştır.
Programın Afişi ( Tasarım; Süleyman Çetin)

Yapılan yan etkinlik programında açılış konuşmalarının ardından Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu’nu tanıtıcı sunum yapılmıştır. Sunumdan sonra beyin fırtınası bölümüne geçilmiştir. Beyin fırtınası bölümünde bir deklarasyon hazırlanmıştır.

Taslak Sonuç Deklarasyonu;

Beşinci Akdeniz Ormancılık Haftası programına katılımını AB Sivil Düşün desteklemiştir. Heyet üyeleri yani Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu üyeleri tarafından bir yan etkinlik yapılmıştır. Burada aşağıda belirtilen konular üzerinde mutabık kalınmıştır.
1- Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu olarak ormanlar, çölleşmeyle mücadele, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği gibi konularında ağını genişletmek için işbirliği çabalarını önemsemektedir.
2- Bilgi ve tecrübe paylaşımı için iletişim ağının kurulması önemlidir.
3- İlgili konularda projeler yapmak üzere çeşitli kuruluşlarla[CPMF, UNCCD, UNCCC, UNCBD, WFC, FAO, SilvaMed, CIHEAM, AFMİ, MENFRİ, FFEM, CMI, EfiMED, PlanBleu... gibi] çalışılması gerekmektedir.
4- Çölleşmeyle Mücadele çalışmalarında Akdeniz ülkelerinin[Lübnan, Türkiye, Suudi Arabistan, Fas, İsrail... vb] kapasitesini ortaya koymak ve en iyi örnekleri belirlemek için sivil toplum kuruluşlarınca bir rapor hazırlanmalı ve bu rapor çeşitli dillerde yayımlanmalıdır.
Draft Decleration
The EU supported the participation of the Mediterranean Forest Week program in the EU Civil Think. A side event was held by members of the Youth Platform for the Greener World. Here, the following issues are agreed upon.
1- As a Youth Platform for a Greener World, forests are concerned with their efforts to cooperate to expand their networks in areas such as combating desertification, biodiversity and climate change.
2- Establishing a communication network for sharing information and experience is important.
3- It is necessary to work with various organizations [CPMF, UNCCD, UNCCC, UNCBD, WFC, FAO, SilvaMed, CIHEAM, AFMi, MENFRI, FFEM, CMI, EfiMED, PlanBleu ...] to make projects in related issues.
4- A report should be prepared by non-governmental organizations in order to establish the capacity of the Mediterranean countries [Lebanon, Turkey, Saudi Arabia, Morocco, Israel ... etc] and to determine the best examples in their combat with desertification, and this report should be published in various languages.

Yan Etkinlik Sonuç ve Değerlendirme

Programda Association Marocaine D'appui À La Gestion Durable Des Forêts (AMAGDF) Fas Sürdürülebilir Orman Yönetimini Destekleme Derneği ve Moroccan Youth Climate Movement (MYCM) Fas İklim Değişikliği Gençlik Hareketi ile irtibata geçilmiştir. Programda Fas STK’larıyla irtibat sağlanmış ve redakte edilmeden program sekretaryası tarafından taslak bir deklarasyon yayınlanmıştır.

Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu tarafından hazırlanan “Akdeniz Ağını Genişletme ve Kapasite Arttırma Projesi” başarıyla devam ettirilerek platform çalışmalarına devam etmelidir.


Foto. Yan Etkinlik Programı

Foto. Yan Etkinlik Programı
 Arazi bilgileri
Arazi gezisi Sırasında iki alan ziyaret edilecektir. Souss'ta başlayacak gezi Massa National Parkı keşfetmek için Rokein patikası ile devam edilecek,  Sahra içi faunanın görülebileceği ve aynı zamanda Argan ağaçlarının Ve okaliptüslerin bulunduğu bir alan olacaktır. Bu alan da bize Yerel kalkınmanın sağlanması için Doğal kaynakların nasıl değerlendirildiğini gösterecekler. Daha sonra Argan ağaçları restorasyonu çalışmaları gözlemlenecek.  Ardından Agadir'in batısındaki alan ziyaret edilecek. Bir kooperatif Fas'ın endemik ekosisteminden faydalanılarak ortaya çıkarttığı çeşitli ürünleri sunulacağı bildirilmiştir.
Foto.  Arazi Programında Yapılan Görüşmeler
Souss Massa Milli Parkı
Kıyı şeridi 65 km uzunluğunda ve ortalama 5 Km genişliktedir. 33, 800 ha'lık, kuzeyde Souss wadi (Agadir) Ve Güneyde Sidi Moussa Aglou (Tiznit) arasında yer almaktadır Parkın gelişim planı alanın farklı yerlerinde potansiyel sosyo ekonomik kısıtlamalar ve imar planlamasına göre değerlendirilerek yapılmıştır.
Parkta amaçlanan hedefler:
ü  Yaşam alanları ve türlerin Korunması ve restorasyon ,
ü  Arazi restorasyonu,
ü  Kırsal geçim kaynaklarının geliştirilmesi,
ü  Konaklama, eğitim, kamu bilinci,
ü  Ekoturizm ve rekreasyon,
ü  Sahelian-Saharan rehabilitasyon,
ü  Fauna, kumul fiksasyonu ve Sürdürülebilir bölgesel değerlendirmenin yapılması.
Arganeraie bölgesi içinde kalan Souss Massa Milli Parkı Biyosfer Rezervi alanı olarak Aralık 1998'de ilan edildi. İlk UNESCO Biyosferi olarak kurulmuştur.

Fas'ın Sıvı Altını; Argan (Ağacı) Yağı
Fas Orman ekosisteminde en önemli yağlardan birisi de Argan yağıdır. Ancak Argan ekosistemleri, özellikle de düzlüklerde bulunuyorsa yoğun antropik baskıya maruz kalmaktadır. Argan yenileme çalışmaları oldukça yoğun bir şekilde devam etmektedir. Açık alan denemeleri Argan tohumları teknikleri hastalıklara karşı biyolojik mücadele, gübreleme teknikleri, toprak ölçümleri gibi birçok teknik çalışmalar devam etmektedir. Argan Ağacı, 8-10 m yüksekliğe ve 200 yıl kadar yaşar Çiçekli bitkiler içeren tek tür Argania spinosa, Argan olarak bilinen ağaçtır.

Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye’nin Silva Med başkanlığını 6 yıl devam ettiren İsmail Belen Başkanlığında geniş katılımlı olarak temsil edildiği Beşinci Akdeniz Ormancılık Haftası- Fas Agadir Şehrinde 20-24 Mart2017 tarihleri arasında yapılmıştır.

Türkiye Sayın İsmail Belen tarafından açılış konuşmasında ve daha sonra yapılan sunumlarda aktif bir katılım sağlamıştır. Türkiye tüm çalışmalara katıldığı gibi çeşitli temaslarda bulunmuş ve “Daha Yeşil Bir Dünya İçin STK’lara Yönelik Uluslararası Ağ” adı altında bir Yan Etkinlik yapmıştır. Diğer yandan projeler, poster sunular ve stantda yayınlar ilgililere sunulmuştur.

“High Level Segment- Üst Seviye Oturum” son gün yapılmıştır. Bu programda “Akdeniz Orman ve Peyzaj Restorasyonu İçin Agadir Taahhüdü (Girişimi)” kabul edilmiştir. Bu Girişim için Orman Ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun imzalamış olduğu işbirliği taahhüdü de ülkemiz için önemlidir.

Beşinci Akdeniz Ormancılık Haftası programında genel kurul salonunda yapılan sunumlar, yapılan yan etkinlikler ile Arazi Programında Fas Orman Ekosistemi hakkında edinilen bilgi ve tecrübeler ülkemiz hakkında faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu rapora bu bilgi ve tecrübeler aktarılmaya çalışılmıştır. Diğer yandan Altıncı Akdeniz Orman Haftasının 2019 yılında Lübnan’ da yapılacağı duyurulmuştur.

Yorum Gönder

1 Yorumlar

Yorumunuz İçin Teşekkürler..