Çölleşme ile Mücadele Uluslararası Eğitimi Konya'da Başladı

Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi Konya’da başladı. Açılış konuşmalarında sırasıyla Konya Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey, UNCCD Orta Asya Doğu Avrupa Bölge Koordinatörü Jamal Annagylyjova, Orman Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Mere, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi söz aldı. 


Konya Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey yapmış olduğu açılış konuşmasında, sevgi ve hoşgörü şehri Konya’da böyle bir programa ev sahibi olmanın verdiği mutluluğu paylaştı.
 

UNCCD Orta Asya Doğu Avrupa Bölge Koordinatörü Jamal Annagylyjova yaptığı konuşmada Türkiye’nin Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansına ev sahipliğindeki başarısına vurgu yaparak “Şimdiye kadar 108 ülke Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) ve hedef koyma programına katılmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 15.3 hedefinin yani Arazi Tahribatının Dengelenmesi hedeflerine ulaşmak için Türkiye’nin önemli örnekleri ve iyi uygulama örnekleri olduğunu biliyoruz. Bu eğitimde bunları göreceksiniz. Daha önemlisi bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı hedef göstermiştir. Bu Türkiye’nin yaklaşımını ve iradesini göstermektedir. “ dedi.


Orman Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Mere; Toprağın korunması, arttırılması konusunda ormanın öneminden bahsederek  “Konya’nın ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında çok önemli bir yeri vardır. Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğü; Erozyonla Mücadele Eylem Planı, Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı, Baraj Ve Göl Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı, Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planının uygulanmasında önemli başarılar göstermiştir.” dedi. Zekeriya Mere; Bakanımız Prof. Dr Veysel Eroğlu’nun hedef gösterdiği; “2023’e kadar tüm dünya ülke nüfusu kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturma” hedefi oluğunu belirterek konuşmalarını tamamlamıştır.Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı 2016’da yapılan Afrika ülkelerine yönelik Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Hedef Belirleme Çalıştayı’ndan sonra Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik bir ATD çalıştayını daha gerçekleştirmenin mutluluğu içinde 11. Uluslar Arası Çölleşme İle Mücadele eğitimine başlamanın huzuru ve mutluluğunu paylaşarak sözlerine başladı.


Genel Müdür Avcı sözlerine şöyle devam etti; “Ülkemizde en iyi uygulama örneklerinin olduğu Konya Mersin bölgesini uluslararası eğitim merkezi ilan ettik. Eğitim boyunca orman ve tarım alanında devletin, özel sektörün, yerel yönetim olarak belediyelerin ve Sivil Toplum Örgütlerinin çok güzel çalışmalarını görme imkânımız olacaktır. Özellikle tarım ve tarımsal çalışmalar Konya’da ve ormancılık, kırsal kalkınma, yangınla mücadele çalışmalarını Mersin bölgesinde görme imkânımız olacaktır.
Bu eğitim, ülkelerin birlikte hareket edip birlikte ortak çalışmak kültürü elde etmeleri anlamında da önemlidir. Türkiye’de güzel bir söz vardır; “Hızlı gitmek isterseniz yalnız gidiniz, uzağa gitmek istiyorsanız birlikte gidiniz.” Bu sebeple bilginin etkin ve yaygın kullanımı için birlikte çalışmak ve bilgiyi paylaşmak zorundayız.


Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olarak benimsediğimiz bir prensip vardır; “Çölleşmeyle mücadelede hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satıh tüm ülkemiz ve tüm dünyadır.” Bu sebeple dünyada çölleşmeyle mücadele için bilgi paylaşımını bir borç olarak görüyoruz.
Ülkemizin şu özelliğine de dikkat ekmek istiyorum. Türkiye milli gelirine oranına göre dünyanın en fazla insani yardı eden birinci ülkesidir. Her dönemde mazlumların ve mağdurlara gönlünü, kesesini kasasını açan bir ülke olduğunu vurgulamak istiyorum.


COP12 Dönem Başkanı Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na Ankara Girişimi dolayısıyla verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum.  Bu eğitimde katkısı olan TİKA, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, UNCCD’ye teşekkürlerimi sunuyorum.”


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi; çölleşme 164 den fazla ülkede, 4 milyardan fazla kişiyi etkilemektedir diyerek şunları söyledi; “Ekonomi güvenlik kalkınma gıda sosyal hayatı etkileyen çölleşme son 20 yılda yaklaşık 10 milyon kişi göç etmesine sebep olmuştur. Terörden sonra en fazla çölleşmenin etkilediğini ifade etmek gerekir. Çölleşmeyle mücadelede Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Ankara COP12 kararları önemli bir dönüm noktası olmuştur. Dünyanın geleceği için Ulusal ATD hedefleri çok önemlidir. Türkiye ATD hedeflerini ortaya koymuştur. Diğer yandan ülkemiz orman alanını arttıran nadir ülkelerdendir. Orman varlığını 1972’de 20,2 milyon hektar iken, 22,3 milyon hektara çıkan ve orman odun servetimiz 1972 yılında 0,9 milyar metreküp iken %70 artışla 1,6 milyon metreküp olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı 2023 hedefimiz; ülkemiz yüzölçümünün %27,6 olan orman varlığını %30 oranına çıkarmaktır. Çölleşmeyle mücadelede en iyi uygulamaları ve model çalışmaları yaygınlaştırmak, çölleşme kuraklık ile mücadele ve havza rehabilitasyonu çalışmalarını yerinde görmek amacıyla şimdiye kadar 543 kişiye Çölleşme İle Mücadele Eğitimi verilmiştir.
  
Orman, tarımsal kalkınma, gıda güvenliği konularında çalışmak üzere uluslararası kuruluşlarla da anlaşmalar yapıldığını ifade eden Çiftçi, yoğun programı sebebiyle eğitim programına katılamayan COP12 Dönem Başkanı ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun selamlarını ileterek konuşmalarını tamamladılar.
Açılış konuşmaların ardından eğitim programı Prof Dr İbrahim Atalay, Prof Dr Taşkın Öztaş, Prof Dr Gönül Aydın, Doç Dr Ayan Ateşoğlu, Prof. Dr. Sait Gezgin, kurum ve ülke temsilcilerinin sunumlarıyla devam etmiştir.


Türkiye’den birçok kurumun ortak çalışmalarıyla yapılan eğitime 18 ülkeden 40 uzmanın katılmıştır. Eğitim programı son 3 gün arazi ve tatbikat çalışmalarıyla devam edecektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar