CEMRE ŞİİRİ

Ol nedir kim üç birader her zaman,
Birbiri ardınca olmuştur revan,
Yılda bir kerre gelirler aleme,
Maktemiyle kesb-i feyz eyler cihan.

Kimseler görmüş değildir yüzleri,
İsmi vardır cismi amma ki nihan,
Birisi oldu havaya munkalip,
Birisi ab içre tuttu aşiyan.

Gördü bulmuş her birisi yerlerin,
Biri eyledi haki mekân,
Serleri üç paları beş onların,
Kıl tefekkür eyledim sana beyan.

(Fıtnat HANIM, 1780)

Yorum Gönder

0 Yorumlar