Paket Atıksu Arıtma Tesislerinde Akım Şeması / Flow Diagram

 

Paket Atıksu Arıtma Tesisi Akım Şeması / Flow Diagram
1- Izgara Kanalı : El ile temizlemeli kaba ızgara 20mm den daha küçük çaplı katı partiküllerin girişte uzaklaştırılması amacıyla sistemde yer almaktadır.

2- Ön Çöktürme Haznesi : Kaba Izgaradan geçerek tesise giren biyolojik olarak arıtılamayacak askıda katı maddeler havuz tabanında toplanır. Bu ünite sayesinde arıtma tesisi difüzör hatlarının ve sistem içerisinde çalışan pompa vs. ekipmanların katı maddelerden zarar görmesi önlenmiş olacaktır. 

3- Dengeleme Haznesi : Ön çöktürme haznesinden geçen atık sular bu havuzda toplanarak homojen bir atık su karışımı sağlanır. Ayrıca pik debilerle atık su miktarındaki dalgalanmaların önlenmesi ve biyolojik arıtma sistemine sabit miktarda atık su iletiminin sağlanması amacıyla kullanılır.

4- Atık su Besleme Pompası :  Sistemde kullanılacak dalgıç tip atık su pompaları atık suyu dengeleme havuzundan biyolojik reaktöre basacak yeterli kapasite ve basma yüksekliğinde olur. Katı malzeme geçirgenliği max. 35 mm'dir

5- Biyolojik Reaktör: Membran biyoreaktör tipi ( MBR ) atık su arıtma tesisleri, bir membran ultrafiltre ve aerobik biyolojik arıtma reaktörünün bileşiminden oluşan yeni bir atık su arıtma teknolojisini kullanır.

Biyolojik reaktör içine daldırılarak negatif basınçta çalışan daldırma tip membran filtre veya biyolojik arıtma gövdesinin dışına kurulan pozitif basınçta çalışan filtreler olarak uygulanabilen bu teknikte biyolojik arıtmadaki atık su 0,2 mikron büyüklüğünde gözenekleri olan filtre dokusundan geçirilir. Atık suda bu büyüklüğün üzerinde bulunan tüm katı maddeler tutulurken neredeyse hiç katı madde ve mikroorganizma içermeyen atık su geri kazanılır. Filtre yüzeyinde sürekli sağlanan akış sayesinde filtrelenen katıların yüzeyde tutunup filtreyi tıkamasının önüne geçilir. Buna rağmen membran filtre dokusu üzerinde biriken atıklar, arıtılmış atık suyla yapılan periyodik ters yıkama ve kimyasal temizleme süreçleriyle fiziksel ve kimyasal olarak filtreden sökülür. Bu atıklar tekrar biyolojik arıtma sürecine alınır.

Özellikle MBR tekniğinin kullanıldığı durumlarda yüksek arıtım verimliliğinin yanı sıra biyolojik arıtmada çökeltme havuzuna gerek kalmadığı gibi havalandırma havuzu da konvansiyonel yöntemde olması gerekenin üçte biri kadar büyüklükte tasarlanabilir, böylece toplam yerleşim ve inşaat alanında % 70’in üzerinde tasarruf sağlanır. Bu nedenle Paket Atık su Arıtma denilen küçük alan kaplayan sistemler ortaya çıkmıştır.

6- Tahliye Pompası, 

7- Blower ve Otomasyon Kabini,

8- Dezenfeksiyon Ünitesi 

bölümlerinden oluşur.

Yorum Gönder

0 Yorumlar