Orman Okulları ve Orman Anaokulları Çalıştayı Yapıldı.

 Doğadaki Okul ve Doğada Öğreniyorum işbirliğiyle Orman Okulları ve Orman Anaokulları Çalıştayı düzenlendi. Yeşil Orman Okulu olarak programın her iki bölümüne katılım sağlanmıştır.

Resmi ismiyle "Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Okulları ve Orman Anaokulları Online Çalıştayı ve Doğada Öğreniyorum 4. Ulusal Sınıf Dışı Eğitim Buluşması", 10 Ekim 2020 tarihinde yapıldı.

Etkinlik kapsamında Türkiye’de erken çocukluk eğitiminde yaygınlaşan orman anaokulları ile ilgili uygulamalar ve çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlar bir araya geldi. 

Orman Okulu Çalıştayı ve Doğada Öğreniyorum Buluşması Amaçları

ihtiyaçların belirlenmesi, kuramsal bir çerçevenin oluşturulması ve çalıştayda elde edilen çıktıların yazılı rapor haline getirilmesi ve erken çocukluk eğitiminde orman okulları ve orman anaokullarına ilişkin uygulamalar ve çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşların birbirlerini tanıması ve deneyimlerini paylaşması amacıyla yapıldı.

Program İçeriği ve Akışı

Birinci Bölüm

14.00-14.15: Çalıştay Düzenleme Kurulu tarafından “Açış Konuşması” 

14.15-14.30: Doğada Öğreniyorum kurucusu Gaye Amus tarafından “Açış Konuşması” 

14.30-15.00: Dr. Güliz Karaarslan- Semiz tarafından “Yeryüzünü Önemseyen Bir Nesil Yetiştirmek: Sürdürülebilirlik için Eğitim” başlıklı sunum

İkinci Bölüm
15.15- 16.00: Moderatörler ve çalışma gruplarının daha önce belirlenen oturumlarda birlikte çalışması
16.00-16:45: Moderatörlerin çalışma sonuçlarının özet bulgularını çalıştaya katılan tüm katılımcılarla paylaşması
16.45-17.00: Çalıştay Düzenleme Kurulu tarafından “Değerlendirme Konuşması”

  • 1. Oturum: Uygulayıcının Özellikleri ve Rolü (Moderatör: Eda Çizioğlu)
  • 2. Oturum: Program Geliştirme ve Kültürel Adaptasyon (Moderatör: Dr. E. Hande Aydos)
  • 3. Oturum: Okulun ve Alanın Özellikleri (Risk Analizi, İhtiyaçlar ve Fizibilite) (Moderatör: Arş. Gör. Beyhan Ataş)
  • 4. Oturum: Okulun Sürdürülebilirlik Anlayışı (Moderatör: Nihan Körpe-Aslan)
  • 5. Oturum: Ormanda Oyun/Aktivite (Çocukların İhtiyaçları) (Moderatör: Dr. Özden Özkanoğlu)
  • 6. Oturum: Orman Okulu/Orman Anaokulu/ DoğaTemelli Eğitim Kuramsal Çerçeve Çalışması (Moderatör: Dr. Şenil Ünlü-Çetin)
Yeşil Orman Okulu olarak çalıştayı daha sağlıklı günlerde yapmak temennisiyle nice ortak çalışmalar yapma arzumuzu belirtiriz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar