Çevre Laboratuvarı Araç Gereçleri Deney Malzemeleri 1

Bu malzemeler

TÜPLÜK:
Metal ya da tahtadan yapılmış tüplerin dik olarak içine yerleştirilip taşınmasını ve saklanmasını sağlayan taşıyıcıdır. Supor (support) olarak da adlandırılırlar.

Tüplük:ÖZE: Isıyı az ileten metal bir sap ile platin veya yumuşak bir telden yapılmış uca sahiptir. Bu uç amaca göre çembersel veya iğne şeklinde (transfer iğnesi) olabilir. Öze ucu alevde kırmızı renk olana kadar tutulduğunda steril edilir. Öze örneklerin ve mikroorganizmaların besi yerine yayılmasında ve transferinde kullanılır. Özenin yuvarlak tel kısmı genellikle 0.01-0.005 ml. sıvı taşır.

OK UÇLU İĞNELER: Ucu halka şeklinde olmayan özeler olarak düşünülebilirler. Katı besiyerlerinin içerisine ekim yapmada ve bakteri kolonilerini tek tek seçmede kullanılırlar.

EKÜVYON: Ucuna pamuk sarılmış, tahtadan yapılmış bir çubuktur. Örnek alma işlemlerinde kullanılır. Alüminyum kağıtlara sarılarak steril edilir.

PİSET: Camdan veya plastikten yapılmış olabilirler. İçerisine damıtık su konur ve gerektiği zaman kullanılırlar. Lastikten yapılmış olanların ucunda ince bir plastik boru vardır.
Yorum Gönder

0 Yorumlar