Yeşil Türkiye'nin Yeşil Kurumsal Kimliği Projesi Başladı

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği 70 yıl önce yani 6 Ekim 1950'de kurulmuş olup orman, çevre ve doğa sevgisi konularında toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak, özellikle çocukların çevre ve ekolojik hakları konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Proje daha çok hak temelli çalışmalar ve doğanın korunması ve geliştirilmesi konusunda savunuculuk temelli çalışmalar yapması için proje Mustafa ÇETİN tarafından hazırlanmış ve koordinatörlüğü yürütülmektedir. 

Dernek 1960 yılında “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsü verilerek ve adında “Türkiye” ifadesini kullanmasına Bakanlar Kurulu’nca izin verilmiştir. Yani 70 yıllık tecrübeli, Kamu yararına statüsünde ve adında Türkiye kullanılan 3 ayrı rütbeli önemli bir dernektir. 

AB Sivil Düşün projesi olarak Kasım 2020 de başlayan proje 6 aylıktır. Proje açılış çalıştayında konuşan Dernek Başkanı Cafer Orhan derneğin hikayesinden bahsetti.

Konuşmasına; "Bildiğiniz gibi yaklaşık 30 yıl önce 1992 de dostlarımızın bayrağı teslim aldığı yerden daha başarılı çalışmalar yapmak arzusundayız. Dernek alt yapısı, çalışma salonu, toplantı salonu ve mutfak gibi diğer kullanım alanları kapı pencere geçen 5 yıl içinde değiştirilmiştir. Biz de bu yılımızı tamamen strateji kurmak, kurumsal kimliği oluşturmak, hedefler oluşturmak için vakfedeceğiz. En az 10 yıllık yol belirleyeceğiz. Ama önce refik sonra tarik, demişler. Yönetim kurulumuz, danışma kurulumuz, İstanbul Şubemiz, Gençlik Kolumuz, Antalya eğitim istasyonumuz ve Siz kıymetli üyelerimizle beraber olacağız." diyerek devam etti.

"Derneğin yerel ve küresel anlamda sosyal sorumluluk projelerinde söz sahibi bir STK olabilmesi için bir Strateji belgesi hazırlanmasına; temel değerler, vizyon(ülkü), misyon(görev), amaç(gaye), hedeflerin, logo standartlarının ve temel ajanda bilgilerinin katılımcı bir yaklaşımla belirlenmesine ihtiyaç vardır. Böyle bir çalışmanın yapılması bir yandan dernek üyelerinin motivasyonuna ve kapasite gelişimine katkı sunarken diğer yandan dernek tarafından aktif çalışan STK’larla ağlar kurulmasına, daha tanınır bir STK olmasına imkân verecektir. Kurumsal Kimlik Klavuzu derneğin farkındalılık oluşturma, hak temelli ve savunuculuk çalışmalarına odaklanması ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada etki arttırıcı olacaktır. Bunun için 2 aydır geceli gündüzlü ve her pazartesi 7 kişilik proje komisyonuyla hararetli bir şekilde çalışıyoruz. AB desteği ile de önemli bir çıktıyı önümüzdeki ay sizinle paylaşacağız."

"Bilindiği gibi derneğimiz Forest Europe gözlemcisi, Türkiye deki 16 UNCCD’ye akretide sivil toplum kuruluşu arasında yer alan, mesleki ağlara dahil olan, yurtiçi geniş üye ağı olan, birçok proje ve faaliyeti olan bir dernektir. Çevre ve ekoloji hakkını savunan tecrübeli bir sivil toplum kuruluşudur. Profesyonel dernek yönetimi, etkin sürdürülebilir orman yönetimi için Kurumsal Kimlik Kılavuzu çalışması hak temelli çalımlarının mihenk taşıdır. Bu projeyle yapılacak Kurumsal Kimlik Kılavuzu çalışması neticesinde tüm dünyada bilinen ve daha yeşil bir yerküre için kampanyalar oluşturabilen, küresel boyutta çevre ve orman konularında faaliyet yürütebilecek kapasiteye ulaşacak saygın bir sivil toplum kuruluşu olunmasına katkı sunulacaktır. Bunun için sağlam bir iletişim stratejisinin olması önemlidir bunun için kıymetli hocamız Cihan Sercem'e teşekkür ederiz. Yönetim kurulu olarak görevlendirilen ve yetkilendirilen arkadaşlarımız ile  17 arkadaşımız katılacak.  Umarım daha güzel çalışmalara vesile oluruz." diyerek konuşmalarını tamamladı.

Proje kapsamında İletişim Uzmanı Cihan Sercem tarafından İletişim Stratejisi Atölyeleri yapıldı. Kurumsal Kimlik konusunda 6 ay boyunca her hafta salı günü Kurumsal Kimlik Uzmanı ve dernek üyesi Abdullah Özgün tarafından çalışmalar yapıldı.

Proje sayesinde Türkiye'nin ilk ve tek kurumsal kimlik ajandasına sahip çevre derneği olacaktır. Derneğin en az on yıllık amaç, hedef, misyon vizyonu ortaya konulacaktır.

Haber; Mustafa ÇETİN 

Orman Yüksek Mühendisi Yorum Gönder

0 Yorumlar