Orman Yangınları Ne Diyor?

Orman yangınlarının 10da 9'u insani faaliyetlerden meydana geldiği için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edilmelidir. Ağaç değil ladin, göknar, meşe, sığla; çiçek değil nergis, sümbül, aynısafa; kuş değil saka, turna, kumru diye bilebilmeliyiz.

Doğada kaybolan en önemli tür insandır. Eğitim ve bilinçlendirme önemlidir. Orman Okulu, çevre eğitimi, ekoloji okuryazarlığı gibi modelleri geliştirilmelidir.

İklim değişikliği, çölleşme, biyoçeşitlilik kaybı, ormansızlaşma gibi sorunlar daha yapıcı şekilde anlatılmalıdır.

BUNDAN SONRASI İÇİN NOTLARIM...

Bu makaleyi Orman Yüksek Mühendisi Mustafa ÇETİN kaleme aldı. Kendisi iki yıl orman yangın ekiplerinde çalışmış ve ormancılık sektörünün faydaları konusunda çeşitli araştırmalar yapmıştır.

  1. Çoğunluğu doğal orman veya doğal gençleştirme kızılçam, sedir ve ardıç ormanları iklim değişikliğine karşı dirençli olması gerekiyor. Aşırı sıcaklık ve kuraklık entegre çalışmalar yapmamızı gerektiriyor. Özellikle Türkiye Ormanlarının 9 sıcak noktası üzerinde daha çok çalışma yapılabilir (Bakınız URL-1).
  2. Yörükler gibi araziye hakim halklar için sürdürülebilir insani ve kırsal kalkınmaya önem vermeliyiz. Ormanların ürün, hizmet ve dışsal faydalarını daha fazla gözetmeliyiz. Diğer yandan ormanların 3E diye adlandırılan Enerji, Ekoloji, Ekonomi (sosyo ekonomi) faydalarını dikkate alan projeler daha fazla geliştirilmelidir.
  3. Asli orman türleri ile orman ekosistemi oluşturulabilir. Yoksa zirai zeytin, ceviz, keten gibi türlerle orman oluşturulamaz. Bu türlerin sulama, gübreleme, ilaçlama gibi bakıma ihtiyacı vardır. Özel ağaçlandırma projeleri ile bu türlere zaten belli şartlara göre ormandan izin yine de vardır ve isteyen deneyebilir. Asli orman ağacı türlerinden birisi de çamdır ve özellikle Akdeniz Ekosisteminde doğal kızılçam ormanları önemli bir alan kapsamaktadır (Bakınız URL-2). Diğer yandan ardıç ormanları Toros dağlarında önemli bir tür olarak dikkat çekmektedir (Bakınız URL-3).
  4. Dikim yada ekim ile nice ormanlar kurulabilir fakat fidanlıklarımız daha önemli hale geliyor. Çölleşmeyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum için tür çeşitliliğine, türlerde orjin ve alt-tür denemelerine devam edilmelidir.
  5. Orman yangınlarının 10da 9'u insani faaliyetlerden meydana geldiği için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edilmelidir. Ağaç değil ladin, göknar, meşe, sığla; çiçek değil nergis, sümbül, aynısafa; kuş değil saka, turna, kumru diye bilebilmeliyiz. Doğada kaybolan en önemli tür insandır. Eğitim ve bilinçlendirme önemlidir. Orman Okulu, çevre eğitimi modelleri geliştirilmelidir.
  6. Orman Yangınlarından Zarar Görmüş Akdeniz Ormanlarının Güçlendirilmesi (OYAG) projesi kapsamında sedir ve kızılçam ormanlarında ekosistem rehabilitasyonu ve restorasyonu yapılmalıdır. Böylece ikinci YARDOP Projeleri yapılmış olacaktır.
  7. Orman Yangını Risk ve Tehlike Haritaları belli periyotlarla güncellenmelidir.
  1. URL- 1; https://www.yesilormanokulu.com/2014/10/turkiye-ormanlarnn-9-scak-noktas.html
  2. URL-2; https://www.yesilormanokulu.com/2020/06/cam-agac-ve-anadolu.html
  3. URL-3; https://www.yesilormanokulu.com/2016/10/ardc-agac.html

Yorum Gönder

0 Yorumlar