İlk Uygarlık İşareti Sizce Ne Olabilir? - Orman Kanunları

Bir keresinde bir öğrenci antropoloji bilimci Margret Mead'a insanlık tarihindeki ilk uygarlık işaretinin ne olduğunu sordu.
Herkes antropolojide çömlek yemek malzemeleri, süslü saksılar veya balık tutma aletleri hakkında konuşmasını bekledi.

Fakat Antropolog bilimcinin cevabı tüm beklentilere zıttı. "Eski kültürde uygarlığın ilk işareti bulduğumuz bir kanıttır. Uyluk kemiği kırık olup iyileşen ve hayatına devam eden birinin kemikleridir" diye cevap verdi.
Hayvanlar aleminde genel olarak ayağını kırarsan ölürsün. Her taraftan yakınındaki tehlikeden kaçamayacağın gibi su içmeye ya da yiyecek aramaya gidemeyeceğin gibi yırtıcı hayvanlar için kolay bir av haline gelmiş olursun. Güçlü olan kazanır anlamında kullanılan Orman kanunlarına göre bacağını kıran bir hayvan mücadele edemez. Böylece kemiğin iyileşmesi için vakit gereklidir. Bulduğumuz kırık uyluk kemiği, başkasının yaralı ve ateşle yaralının yanında kalmaya zaman ayırıp iyileşene kadar baktığının kanıtıdır.
Yani hayatın zorluklarının üstesinden gelmesine yardım etmek medeniyetin başlangıç noktasıdır. Medeniyetin göstergesi bu yardımdır.

Margaret Mead Kimdir?

Margaret Mead 1901-1978'de yaşamış, Okyanusya halklarıyla ilgili kültürel çalışmalarıyla adını duyurmuş insanbilimcidir. Kadın hakları, çocuk yetiştirme, ahlak, nükleer silahlanma, ırklar arası ilişkiler, uyuşturucu kullanımı, nüfus planlaması, dünyada açlık gibi birçok sorunu incelemiş ve kültürel farklılıklar konusunda yeni fikirler geliştirmiştir. Cinsiyete göre rol farklılığının kültürden kaynaklandığını savunmuştur. Üç ilkel toplulukta bu rol farklılığını incelemiştir. Bazı kültürler anaerkil bazıları ataerkil toplumdur. Türk halkı ise ataerkil bir toplumdur.

Yorum Gönder

0 Yorumlar