İklim Değişikliği Gündemini Kısaca Öğrenin

İklim değişikliği İçin Şimdi Düşünme Zamanı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kurulmasıyla gündem hızlı akıyor. Paris İklim Değişikliği anlaşmasının gündemiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Kalkınma Belgesi bu diplomasiyi daha ateşledi diyebiliriz. Kış aylarında yerimizde oturup plan ve program yapmak ve bunlara göre proje hazırladıktan sonra baharın gelmesiyle bu projeleri bir bir faaliyetler bütünüyle harekete geçirmek gerekiyor.

BM Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporu; İklim değişikliği geleceğin sorunu değil, bugünü ve her bölgeyi etkileyen bir sorun olduğu ifade edildi. Diğer bir ifadeyle İklim Değişikliği kriz haline geldi. Yaz gelince orman yangınları, kuraklık, çoraklık(çölleşme) akabinde seller her birimizi düşünmeye davet ediyor ve edecek.

İklim Gündemi

Küresel İklim Değişikliği hakkında ki TBMM Raporu da iklim değişikliği hakkında operasyonel önemli içerikler barındırıyor. "Su Kanunu, İklim Kanunu ve Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu" çıkarılması talep edildi. Diğer yandan İklim değişikliği modellerinin geliştirilmesi ve araştırmaların yapılması için Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi'nin kurulması istendi (URL-1). İklim Şurasında konuştuğumuz şekliyle konuyu halkında anlayabilmesini sağlayabilmeliyiz.

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Kurul 29 Ekim 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kurul 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri konusunda çalışma planı hazırladı. Diğer yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının istişare toplantısı yapıldı ve Merkez Banka Şubat 2022 pazar günü açıklandı. Bakanlık Yeşil Kalkınma için inisiyatifini ortaya koydu (URL-2). İklim Değişikliği Başkanlığı ve Çevre Ajansı kurulma süreci önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Yeşil Orman Okulu Derneği olarak katıldığımız ve rapor sunduğumuz  İklim Şurası 21-24 Şubat 2022 de Konya ili Selçuklu Kongre Merkezinde yapılacak. 10 ayrı çalışma grubu ön hazırlıkları tamamladı. Güven Sak Hocanın fikrini buraya yerleştiriyorum;  "Yeşil kalkınma süreci yine yeniden DPT istiyor. Türkiye son dönemde arka arkaya kurumlarını tasfiye etmeye başladı. Stratejik planlamaya en çok ihtiyacımız olan dönemde bugün Devlet Planlama Teşkilatımız (DPT) yok. Yerine açtığımız Kalkınma Bakanlığı da gitti. Bakanlıkların müsteşarlıklarını kapatarak, politika tasarım ve uygulama kabiliyetimizi olduğu gibi imha ettik. Şimdi yeşil sanayi devrimi ile dünya yeniden yapılanırken, doğrusu ya önceliklerimizi belirlemek için yeterli mekanizmalara sahip değiliz. Şimdi İklim Değişikliği Başkanlığı’nı yeşil kalkınma sürecinin DPT’si olarak örgütlemenin ise hala mümkün olduğunu düşünüyorum doğrusu (URL-3)." Hem operasyonel hem de pratikte tüm gayretler önemli olduğunu söyleyebiliriz.

İklim Değişikliğinde Gelecek Gündem

Akdeniz ülkeleri olarak ormancılık kurumları ve uzmanlarıyla Akdeniz Orman Haftası (MFW7) kapsamında 21 Mart haftası Antalya'da olacağız. Ormanlarla gelecekte fırsatları konuşacağız. Bu toplantı hem de 02 Mayıs 2022 – 06 Mayıs 2022 tarihlerinde Kore Seul'de yapılacak Dünya Ormancılık Kongresi 2022 (XV World Forestry Congress 2022) ne hazırlıkları gözden geçirme fırsatı sunacak. Yeşil Orman okulu olarak gençler ve yeşil girişimler üzerine bir toplantıyı organize ediyoruz.

Ankara Ticaret Odası’nın öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek “Ankara- EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi” için hazırlıklar devam ediyor. Zirvede karbon tutumunda yerel girişimlere odaklanacak. Bu yerel girişimin neresinde olduğunuzu düşünelim ve Sürdürülebilir Kalkınma için ortaklıklar kurarak İklim Eylemini gündemde tutalım. ODTÜ'de 7. Kent Araştırmaları Kongresi  16-17-18 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak ve İklim Değişikliğinin Dışsallıklarını konuşacağız.

BM Çölleşme Konferansı (UNCCD COP15- https://www.unccd.int/cop15), 09 Nisan 2022 – 21 Mayıs 2022 tarihinde Fildişi Sahili'nde yapılacak. Zirve iklim eylemi için doğa temelli çözümlerin yanı sıra arazi restorasyonuna odaklanıyor. Ekosistem Restorasyonu konusunda UNEP'in girişimini ve dünyadan gelen olası çabaları takip etmemiz gerekiyor. Ayakları yere yani toprağa basan tüm çabalar önemlidir(URL-4). 

BM İklim Değişikliği Konferansı (UNCCC– COP27) 08 Kasım 2022 – 18 Kasım 2022 tarihlerinde Mısır'ın Kızıldeniz şehri Şarm'da yapılacak. Konferans küresel iklim görüşmelerini ilerletir, eylemi harekete geçirir ve iklim değişikliğinin etkilerinin yanı sıra Afrika’daki inovasyon ve çözümlere bakmak için önemli bir fırsat sağlayabilir. Son olarak iklim değişikliğinin etkilerine, uyumuna ve dirençliliğine odaklanan IPCC İklim Raporlarını takip ediyoruz. Küresel ısınmanın muhtemel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, gelecekte özellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri iklim değişikliğinden daha çok etkilenecek. dolayısıyla bölgemizde iklim değişikliği sürecini takip etmeliyiz (URL-5).

Gördüğünüz gibi gündem İklim eylemi, karbon ve ekosistem anahtar kelimeleriyle ilerliyor. Diğer bir anlamda iklim eylemi için bugün neyaptın, diye soruluyor. Buna ilaveten karbon tutumu için projelerde yer almak ve ekosistem odaklı bakış açısı kazanmak gerekiyor.

Yeşil Orman Okulu Derneği olarak özellikle çocukların, gençlerin ve kadınların İklim Krizi  konusunda bilgilendirilmeleri ve görev alabilmeleri için İklim Değişikliği Okulu kurduk ve bu eğitimi şimdilik sadece Doğa Çevre ve Hayvanları Koruma birimleriyle paylaşıyoruz. 

Kaynaklar;

URL-1: https://www5.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss300.pdf

URL-2 https://www.csb.gov.tr/yesil-kalkinma-yolunda-turkiye-istisare-toplantisi-sonuc-bildirgesi-bakanlik-faaliyetleri-32046

URL-3: https://www.dunya.com/kose-yazisi/iklim-surasindan-ne-beklemek-lazim/648054

URL-4: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31813/ERDStrat.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=On%201%20March%202019%2C%20under,the%20degradation%20of%20ecosystems%20worldwide

URL-5;  https://ekoiq.com/2021/11/25/tmbb-kuresel-iklim-degisikligi-arastirma-komisyonu-sicakliklar-artacak-yagislar-azalacak/Yorum Gönder

0 Yorumlar