15. Dünya Ormancılık Kongresinden İzlenimler

Kapsam olarak en zengin Ormancılık Zirvesi 15. Dünya Ormancılık Kongresi Kore'de başladı. Bu önemli kongrede 4 tane hibrit yan etkinliğe katılma fırsatı ve günlük rapor alma imkanı oluştu. Bu kongrede konuşulan 3 konuyu size iletmek istiyoruz.

Ormanlar ve insan sağlığı bağlantılarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyor. Sınır tanımayan ormanlar: yönetim ve işbirliğini geliştirme, büyüme ve sürdürülebilirliğe giden yeşil yolun "BM Ekosistem Restorasyonu On Yılı" ile olacağına inanılıyor. Kongre boyunca küresel restorasyon programları ele alınıyor. Bu kapsamda 12 bin den fazla delegasyon ve bilim adamı ekosistem restorasyonunun geleceğini konuşuyor.

Temmuz 2022'de, Ekosistem Restorasyonu için nihai Eylem Planı ortaya koyulmuş olacak. Kasım ve Aralık 2021'de bu konuda ayrı ayrı yapılan toplantılara katılmıştık. UNEP, FAOForestry, IUFRO, CIFOR, SilvaMed, UNCCD, UNFCCC, UNCBD gibi platformlar yine aynı konuyu konuşuyor. Biz de Ekosistem Restorasyonu konusunda Eray Özdemir ile bir söyleşi yapmıştık. Bu söyleşi serisine devam edeceğiz.

Dünyanın konuştuğu diğer konuda yeni nesil ormancılık diye tabir edilen "Ormancılık 4.0" olduğunu söyleyebiliriz. Ormancılık 4.0' ın 3 temel ilkesi; dijital teknoloji, sosyal girişim, yerel katılım olarak dikkat çekiyor. Bu konuda UNCCD'ye akredite olan Sındırgı Bilge Nesil Derneği ile bir pilot çalışması yapmıştık. Ormancılık 4.0 oldukça önemli hale gelecektir.

Üçüncü bir konu da iklim, orman ekosistemi, arazi tahribatı ve su havzalarını entegre hale getiren çalışmalar ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda "entegre" kelimesine birkez daha dikkat çekmek istiyorum. Havzalarda tarım, orman, mera ve su kaynaklarını entegre yöntemler ve sistemler kast ediliyor.

Dünya Ormancılık Kongresi'nin katılmadan gündemi takip etmek mümkün oluyor. Pandeminin getirdiği yenilikte bu olsa gerek. Ormanların sağlığa faydasını da es geçmemek gerekiyor.

Okunması gereken bazı kaynaklar şurada;

Collaborative Partnership on Forests: Forests hold solutions: https://t.co/9HWZrsjlST


Forestry Report of Assesment (FRA 2020) Remote Sensing Survey; https://t.co/SmD7t6eqWC


Global Assessment on 'Forest and Water on a Changing Planet: Vulnerability, Adaptation and Governance Opportunities'; https://t.co/v0xhphQZyj 


Biodiversity Forest Management and REDD; 

https://www.iufro.org/science/gfep/follow-up-studies/biodiversity-forest-management-and-redd-2021/

Ekosistem Stratejisi; https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31813/ERDStrat.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=On%201%20March%202019%2C%20under,the%20degradation%20of%20ecosystems%20worldwide

Ekosistem Restorasyonu İçin Prensipler; https://www.fao.org/3/cb6591en/cb6591en.pdf

STAPER; https://www.ser.org/news/488906/Members-only-The-Short-Term-Action-Plan-on-Ecosystem-Restoration-of-the-UN-CBD.htm


A guide to forest–water management': https://t.co/JVD7FAaGNk


Bu arada 16. Dünya Ormancılık Kongresini 2024 yılında İsveç'te yapılacağını da şuraya not edelim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar