Neden Gençlerin Çevre Ortaklığı?

İklim değişikliği, çevre kirliliği, çölleşme, biyoçeşitlilik kaybı, ormansızlaşma gibi konularda ulusal ve uluslararası düzeylerde karar alma süreçlerine katılım;

sosyal medya trendleri üzerindeki etkileşim ve kampanyaların yürütülmesi;

çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim ve bilimsel programları tasarlamak; 

iklim değişikliğine uyum ve dirençlilik, ekosistem restorasyonu odaklı işgücünde genç araştırmacılar ve genç profesyonellere roller verilmesi,

yerelde ekosistem restorasyon girişimlerini üstlenmesi için gençlerin çevre hakkı ortaklığına ihtiyaç vardır.

Bu konuda şu görseli verilen sunum oldukça ufuk açıcı bir program olmuştur.Yorum Gönder

0 Yorumlar