Çocukların Çevre Hakkı Eğitimi/ Çalıştayı

Çocuklar kamusal alanlardan olan okullarda sağlıklı ve güvenli bir çevreye ve eğitim hakkına kavuşması için eğiticilerin ve ebeveynlerin bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

Okullar; bahçesi, sınıf ve koridorları ve açık hava çevresiyle bir bütündür ve bu bütüne okul ekosistemi denilmektedir. Okul bahçelerinin peyzajı ve diğer eğitim ekipmanları; başta çocukların güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşama ve eğitim alma hakkına uygun olması, çocukların oyun, katılım hakkını ön plana alacak şekilde olmalıdır. Proje erken çocukluk eğitimine yönelik uluslararası standartları göz önünde bulundurarak Anaokulu bahçeleri çocukların sağlıklı çevrede yaşama hakkını gözetilecektir. Peyzaj çalışmalarıyla ekolojik ve pedagojik olarak geliştirilmesi için çocuk, çevre ve eğitim hakları kapsamında eğiticilerin eğitimi projesidir.

Çocuk hakları başta olmak üzere çocukların eğitim ve öğrenim Hakkı ve çocukların çevre ve ekolojik hakları gözetilecektir. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından olan dördüncü amaç "nitelikli eğitim" yani 'kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek' olarak dikkat çekmektedir. Diğer yandan alt hedefleri baktığımızda "nitelikli okul öncesi eğitime erişim" ile "kapsayıcı ve güvenli okullar inşa edilmesi ve mevcutların iyileştirilmesi" olarak 2 hedef bu proje için önemlidir. 

 Açık hava öğrenme ortamlarından okul bahçelerinin çevre korumaya ve iklim değişikliğine dayanıklı hale getirilmesi gereklidir. Bu çalışmayla okul çevresinden başlayabilecek iklim değişikliği eğitimi, orman okulu eğitimi, çevre doğa eğitimleri için gerekli alanlar oluşturulabilecektir. Çocukların güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşama ve eğitim alma hakkını savunmak amacıyla mevzuatta ve karar alma mekanizmalarına katılım sağlanacaktır. Projeyle uluslararası standartları referans alan insan hakları izleme çalışmaları yapılacaktır.

Temiz ve Sağlıklı Çevreye Erişimi Evrensel Hakkı İzleme Eğitimi/Çalıştayı 

ETKİNİZ desteği ve bizim koordinatörlüğümüzde
8 ilden 25 eğitimci, Kayseri Loft Otel 'de 7 farklı oturum ile 
Çocukların çevre hakkını (Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Çevreye Erişimini) konuşacağız.
Not: eğitim programı taslaktır.


Children's environmental right education.
We will hold a training/workshop in Kayseri to defend the environmental right of children in school gardens and to train educators. 25 trainers who provide forest school and nature-based education will participate in the program
yesilormanokullari@gmail.com

Yorum Gönder

1 Yorumlar

  1. Çocuklarin çevre hakki eğitim çalıştayına katılım inasıl gerçekleşiyor.Katilim Formu paylaşılacak mi?

    YanıtlaSil

Yorumunuz İçin Teşekkürler..