Avrupa İklim Paktı Elçisi

SAFE, bir Avrupa İklim Paktı Elçisidir

S AFE, Avrupa İklim Paktı kapsamında Avrupa İklim Paktı Elçisi olarak seçilmekten onur duymaktadır. Avrupa Komisyonu'nun bu ataması, SAFE'nin gıda güvenliği alanındaki eylemleriyle iklim değişikliğine karşı mücadeledeki çalışmalarının bir takdiri olarak geliyor.

Avrupa İklim Paktı Elçisi nedir?

Avrupa İklim Paktı Elçileri, iklim değişikliğini azaltmaya yardımcı olan girişimleri destekleyip geliştirerek ve aynı zamanda bireyleri sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğiterek, iklim eylemi alanında bir değişiklik yapmayı amaçlayan kişi veya kuruluşları belirler.  Avrupa Komisyonu'na göre , bir büyükelçinin rolü:

Henüz iklim eylemine dahil olmayan kişilere ve/veya kuruluşlara ulaşın

Toplulukları ve ağları içinde iklim eylemini bilgilendirin, ilham verin ve destekleyin

İklim eyleminde ve çevrenin korunmasında örnek olun

Sivil toplum, ilgili paydaşlar ve Avrupa Komisyonu arasında bir köprü olun

SAFE ne yapar

Gıda ve çevre arasındaki bağlantının ışığında, SAFE, aşağıdakileri amaçlayan somut girişimler yoluyla daha sağlıklı tüketim alışkanlıklarını ve daha sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek için durmaksızın çaba göstermiştir:

Stoksuz organik tarımı teşvik ederek ve ihtiyacı olan 600'den fazla kişiye haftalık gıda dağıtımları düzenleyerek gıda israfıyla mücadele edin.

Yerel topluluğumuza 3 000'den fazla yeniden kullanılabilir gıda kabı sağlayarak çevre dostu alternatifleri teşvik ederken, sürdürülebilir olmayan gıda paketleri ile ilgili güvenlik sorunları hakkında farkındalığı artırın.

Sürdürülebilir tarım üzerine çalıştaylar düzenleyerek bilgiyi paylaşın ve iyi uygulamaları teşvik edin.

Avrupa İklim Paktı İtalya ( EuCliPa )

EuCliPa, Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 2020'de Yeşil Anlaşma'nın bir parçası olarak başlatılan ve sivil toplumu iklim dostu davranış ve politikaların aktif tanıtımına dahil etmeyi amaçlayan bir girişim olan Avrupa İklim Paktı'nın İtalyan elçilerinden oluşan bir topluluktur. Grup, enerjileri en üst düzeye çıkarmak ve iklim değişikliğine karşı daha fazla mücadeleye yardımcı olmak için ortak eylemleri koordine etmek ve önermek üzere kurulmuştur. 

EuCliPa, vatandaşlara yönelik bir dizi 10 aylık web semineri planladı. 

İtalyan bağlamına özel bir referansla iklim değişikliği konusunda yaygın bir farkındalık yaratmak

İklim Paktı değerleri hakkında bilgilendirmek, 

halkı İtalyan büyükelçi topluluğuyla tanıştırmak, 

yeni büyükelçilerin adaylığını teşvik etmek. 

SAFE, grubun aktif bir parçasıdır ve Pre-COP26 ile bağlantılı “All4Climate İtalya” Ekolojik Geçiş Bakanlığı girişiminin bir parçası olan bu çevrimiçi etkinliklerin gelişimini yakından takip eder. Bu etkinliklerden ilki 3 Mart 2021'de gerçekleşti. SAFE, tarım-gıda sektörü arasındaki bağlantıyı ve bunun iklim ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini araştırmak için Mayıs 2021'de düzenlenen etkinlikte konuşmacıydı.

Son olarak, 

EuCliPa, iklim değişikliğine daha iyi uyum sağlamak için yapılması gereken somut eylemleri gösteren, İtalyan okullarına yönelik kısa bir rehber tasarlıyor. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ulusal koordinatörlerin desteği sayesinde EuCliPa şunları tasarlıyor:

İtalya bağlamında iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri hakkında daha yoğun ve bilgili bir medya kapsamını teşvik etmek için ulusal medyaya hitaben bir 'itiraz mektubu'.

Avrupa Komisyonu'nun Enerji ve İklim için Belediye Başkanları Sözleşmesini imzalayan belediye başkanları tarafından verilen iklim uyum taahhütlerinin Görsel Aktivizm teknikleri aracılığıyla bir izleme eylemi. Bu eylem, hâlihazırda tanımlanmakta olan eylemler aracılığıyla vatandaşların müteakip katılımını amaçlamaktadır.Yorum Gönder

0 Yorumlar