Çocukların Çevre Hakkı Eğitimi/Çalıştayı Sonuçları

Çocukların Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Çevrede Yaşama Hakkı İzleme
Eğitimi/Çalıştayı Sonuçları

6-7 Ağustos 2022

YEŞİL ORMAN OKULU

Green Forest School

Çocukların Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Çevrede Yaşama Hakkı İzleme Eğitimi/Çalıştayı Sonuçları

6-7 Ağustos 2022

Tüm giderleri Etkiniz desteği, Yeşil Orman Okulu koordinatörlüğünde, Park Çocuk Koleji ev sahipliğinde Kayseri'de bir otelde 7 farklı oturum ile yapıldı. Eğitim ve çalıştayın kolaylaştırıcısı Ezgi Koman yaptı. İki gün boyunca hem kavramsal ve kuramsal konular ile hem pratik konular ve deneyimler paylaşıldı. İkinci gün sonunda Çocukların Çevre Hakkı konusunda okul bahçesinde uygulamalar yapıldı. Çalıştaya İstanbul, Ankara, Yalova, Bursa, Kütahya, Diyarbakır, Balıkesir, Kayseri'den 28 orman okulu ve doğa temelli okul eğiticileri ve öğretmenleri katılım sağlamıştır. 

Çalıştay sonuçları;

1- Çalıştayda çocuk ve çocukluk kavramları ve paradigmaları konuşulmuştur. Bu anlamda; "Çocukluk yok olmasın; Çocuklar insandır; Çocukluk insanın sılasıdır; Oyun çocuğun işidir; Çocukların Çevre hakkı için okullar hem ekolojik hem pedagojik olmalıdır; Temiz sağlıklı ve sürdürülebilir okul yolları ve okul ekosistemini sağlamalıyız; Oyun parklarını çocuk haklarına uygun hale getirmeliyiz." gibi ilkeler benimsenmiştir.

2- Eğitimi zorunlu hale getiren ilk yasal belge olan Osmanlı Padişahı II. Mahmut dönemi 1824 yılı "Talim-i Sibyan Fermanı" 1824'den beri çocukların eğitim hakkının temellerini oluşturmaktadır. Tam 198 yıldır çocukların eğitim hakkını tahsis ediyoruz. Çocuk haklarının korunmasına yönelik uluslararası nitelikte en son belge, 1989 tarihinde kabul edilen "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi" olup bu alanda en kapsamlı ve bağlayıcı belge niteliği taşımaktadır. Toplam elli dört maddeden oluşan sözleşmenin hükümlerinde çocuk hakları; yaşama, gelişme, katılım, eğitim ve koruma gibi 5 temel alanda toplanmaktadır. BM İnsan Hakları Sözleşmelerini, 1989 BM Çocuk Hakları Sözleşmesini ve çocuk inanıyoruz. Tam 33 yıldır mesafe alınan Evrensel Çocuk haklarına saygı duymayı, korunmasını ve gerçekleşmesini önemsiyoruz.

3- Okul ekosisteminin gelişmesini temel alan alternatif okul modellerinden orman okulu ve doğa temelli okulların geliştirilmesini çocukların temiz sağlıklı ve sürdürülebilir çevrede yaşama ve eğitim alma hakkını uygun olarak yaygınlaştırmamız gerektiğini biliyoruz.

4- Toplumda çocuğun özne olması için çocuğun çevre hakkının okul bahçeleri, park ve oyun bahçeleri gibi kamusal ve yarı kamusal alanlarda geliştirilmesini önemsiyoruz.

5- İnsan hakları konusunda normlar yani bildirgeler, sözleşmeler, anlaşmalar, kurulan komiteler ve komite raporları (ulusal, beş yıllık, gelişim raporu) gibi metinlerin daha çok bilinmesi ve bu normlara uygun veri üretilmesi için inisiyatif alıyoruz. Bu kapsamda rehber hazırlama, izleme, bilgi toplama, belgeleme ve raporlama çalışmaları yapmayı planlıyoruz.

6- "Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevreye erişim temel hakkı" Ekim 2021 tarihinde BM İnsan Hakları Konseyi tarafından ve Temmuz 2022 tarihinde BM Genel kurulunda 180'den fazla ülke tarafından kabul edilmiştir. İklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, biyoçeşitlilik kaybı, çevre kirliliği gibi "Gezegenimizin Sınırları"nı tehdit eden sorunlara rağmen çocukların temiz, sağlık ve sürülebilir bir çevrede yaşama hakkını tesis etmek için çözümler üretmeyi ve yeni bir eğitim hazırlamayı hedefliyoruz.

7- Orman okulu ve doğa temelli okul eğiticileri ve öğretmenleri olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın çocukların çevre ve eğitim hakkı çerçevesinde daha çok yaygınlaştırılmasını ve bu konuda yeni bir proje hazırlanmasını umut ediyoruz.

8- Çocukların çevre hakkı konusunda üniversitelerle, öğretmen akademileriyle, okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı, AB Sivil Düşün, AB Etkiniz ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi kurumlar ile çalışmalar yapılması gerektiğine

9-Çocuk haklarının izlenmesi konusunda bundan önce Afyonkarahisar ve Ankara'da çalıştaylar yapılmıştır. Kayseri'de yapılan bu üçüncü çalıştaydan sonra Eskişehir, Diyarbakır Balıkesir gibi yerlerde eğitim çalıştay faaliyetlerine devam etmeyi öngörüyoruz. Yeşil Orman Okulu'nun çalışmalarını önemsiyoruz. 

Bu sonuçları biz 28 eğitmen ve öğretmen kabul ediyoruz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar