Yeni Orman Kanunları

ORMAN KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ  BUGÜNKÜ RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

13,14 ve 15. Maddeleri 6 Ay Sonra Yürürlüğe girecek,

05 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanunla 6831 Sayılı Orman Kanununun bazı maddeleri değiştirildi.

Orman köylülerince yapılacak ev, samanlık, okul, köprü cami gibi inşatlarda kullanılacak kereste maliyet bedelinin üçte biri ile satılacak veya isterlerse parası ödenecek. Bu durumda orman köylüleri orman ürünlerini %70 daha ucuza alacak. 

Orman köylülerinin yakacak talepleri, ormanlardan kendileri toplamaları durumunda tarife bedeli ile karşılanacak veya istif yerlerinden alacaklarsa maliyet bedelinin üçte biri ile satılacak.

Ormancılık işlerinde çalışanların sigortalanmaları desteklenecek. Bunun için hak ettikleri bedel üzerinden %5 fazla ödeme yapılacak.

 5 Nisan'da yayımlanan Kanun: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230405-1.htm?fbclid=IwAR3oSqigMqDV9HogQBiJ65dczn7dh7I7sbZ99ZFolsnMjejfDJ9gCwUGb6I

6831 Sayılı Kanunun güncel hali:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.6831.pdf


Yorum Gönder

0 Yorumlar