Çevrimiçi sempozyum: Deneyime dayalı eğitimi birlikte yeniden düşünmek (ilkokullarda ders dışı öğrenme etkinlikleri)

 Deneyimsel eğitim, pedagojide derin bir şekilde kök salmış bir tema olarak kabul edilir. Bu yaklaşım, öğrencilerin doğrudan olgular ve süreçlerle mümkün olduğunca sık temas kurmalarını, deneyimler kazanmalarını ve bu sayede karmaşık konular hakkında anlayış geliştirmelerini teşvik eder. Deneyime dayalı eğitim ayrıca, ders dışı öğrenme mekanları ve proje tabanlı öğrenmenin entegrasyonunu önerir.

Çevrimiçi sempozyum, deneyimsel eğitimle ilgilenen çeşitli paydaşlar arasında bir fikir alışverişini içerir. Bu sempozyumda, katılımcılar girdi sunumları ve kısa sunumlar aracılığıyla deneyimsel eğitim yaklaşımıyla ilgili fikirleri ve deneyimleri paylaşırlar. Bu etkileşimli platform, deneyimsel eğitim uygulamaları, yöntemleri ve etkileri hakkında derinlemesine tartışmalar ve bilgi alışverişleri için bir fırsat sunar.

Sempozyum, eğitimciler, öğrenciler, araştırmacılar ve diğer ilgili paydaşlar arasında güçlü bir iletişimi teşvik eder ve deneyimsel eğitimle ilgili yenilikçi yaklaşımların ve en iyi uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunur. Bu tür etkinlikler, eğitim alanında deneyimsel eğitimin önemini vurgulayarak, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden, merak ve keşif duygusunu geliştiren ve derin öğrenme sağlayan etkili eğitim yöntemlerinin yaygınlaşmasına yardımcı olur.

Hedef grup: Her seviyedeki öğretmenler, araştırmada çalışan kişiler, eğitim ve ileri eğitimdeki öğretim görevlileri ve eğitim politikasının temsilcileri.

Tarih ve yer: 25 Ekim 2023 Çarşamba, 16:00 - 19:00, çevrimiçi (Zoom aracılığıyla)

Sempozyum başkanı: Prof. Dr. Svantje Schumann, genel eğitim didaktiği profesörlüğü başkanı, ilkokul enstitüsü, PH FHNW

Etkinlik ücreti: 140 CHF (İsviçre Frangı)

Kanton finansmanı

  • Finansman Canton AG | Öğretmen İstihdamı Yasası kapsamındaki öğretmenler GAL: Masraflar kanton (A) tarafından karşılanır.
  • Finansman Canton SO/BL/BS | İlkokulda çalışan öğretmenler: masraflar kantonlar tarafından karşılanır (A).

Kayıt: https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/medien-und-oeffentlichkeit/events/online-symposium-erfahrungsbasierte-bildung

Son kayıt tarihi: 1 Ekim 2023 PazarYorum Gönder

0 Yorumlar