Restorasyonda Deneyimler

İnsan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle zarar görmüş ekosistemlerin acilen restore edilmesi gerekiyor. Ancak dünya çapında kaç kişi bunu gerçekleştirme bilgisine ve kapasitesine sahip?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ekosistemlerin restorasyonunda rol oynayabilecek herkesin eğitimli ve donanımlı olmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı için Kapasite, Bilgi ve Öğrenme Eylem Planı'nı başlattı. Plan, restorasyonu eğitim sistemlerine ve kapasite geliştirme programlarına, profesyoneller ve politika yapıcılardan gençlik ve toplum liderlerine kadar çok çeşitli grupların ihtiyaç ve rollerine göre entegre etmenin önemini vurgulamaktadır. Küresel değerlendirmelere dayalı olarak, bilgi ve kapasitede boşlukların olduğu yerleri belirler ve bu boşlukları doldurmak için somut faaliyetlerin ana hatlarını çizer.

Ağları, ortaklıkları ve toplu eylem mekanizmalarını güçlendirmenin ve bireysel ve örgütsel kapasite oluşturmanın yanı sıra kolaylaştırıcı bir ortam geliştirmenin önemini vurgular. Ayrıca Yerli Halkların ve kırsal toplulukların katkısının ve onlardan öğrenmenin öneminin tanınmasını teşvik eder.

Bu plan, Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı için kapasite geliştirmeye çalışan En İyi Uygulamalar Görev Gücü'nün önemli bir yayınıdır ve dünya çapında ekosistem restorasyonunu hızlandırmak isteyen herkesin planın uygulanmasından faydalanması umulmaktadır.

Planın uygulanması, ekosistemlerin restorasyonunun hızlandırılmasına ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

  • Kapasite, Bilgi ve Öğrenme Eylem Planını okuyun.
  • Küresel kapasite ihtiyaçları değerlendirmesinin temel bulgularını okuyun: Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı 2021–2030'u desteklemek için restorasyona yönelik temel boşluklar ve kapasite öncelikleri.
  • Ekosistem restorasyonuna rehberlik etmesi için Uygulama Standartlarının özet raporunu okuyun.
  • Birleşmiş Milletler On Yılı 2021–2030'a rehberlik edecek Ekosistem restorasyonu için İlkeler yayınını okuyun.
  • Orman ve Peyzaj Restorasyon Mekanizması web sitesindeki En İyi Uygulamalara İlişkin BM On Yıl Görev Gücü web sayfasını ziyaret edin.

Orman restorasyonunda önemli tecrübeler ve görseller (https://www.sasaki.com/voices/healing-the-land-forest-restoration-in-chongqing/), 

Restorasyon konusunda yayınlar (https://www.decadeonrestoration.org/publications), 

Fonksiyonel orman restorasyonu makalesi (https://www.nature.com/articles/s41559-021-01575-0) incelenmiştir.

Doğal Felaketlerin Azaltılması (DRR) ile ilgili olan Doğa temelli çözümler (NbS) alt kümesi için bir tipoloji geliştirmek amacıyla, NbS'nin DRR müdahaleleri için değerlendirildiği bilimsel makalelerin kapsamlı bir literatür incelemesi yapıldı. Ayrıca, NbS'nin DRR müdahaleleri için coğrafi dağılımını haritalamak ve gelecekteki araştırmalar için boşlukları belirlemek amaçlandı. "Doğa temelli çözümler" terimi belirsiz olabilir ve farklı yorumlara açık olabilir; makale

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Yerelleştirmek İçin Agroforestry'nin Doğa Temelli Bir Çözüm Olarak Potansiyelinin Açığa Çıkarılması: Hindistan'ın Kırsal, Kuraklık Tehlikesi Altındaki Bir Bölgesinden Bir Vaka Çalışması; makale

Çin'de Doğa Temelli Çözümlerin Uygulanma Süreci: Küresel Karşılaştırmalı Bir İnceleme; makale

Doğa, doğa temelli çözümleri nasıl tasarlar ve uygular?; makaleYorum Gönder

0 Yorumlar