Ekoköy Nedir ve Nasıl Olmalıdır? | EKOKÖY EĞİTİMİ

Ekoköy, sürdürülebilir ve doğayla uyum içerisinde yaşanan yerleşkelere verilen addır. Genellikle şehrin karmaşasından ve yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen bireyler tarafından kurulurlar. Bu yerleşkeler, özerk, kolektif ve çevre ile uyumlu bir yaşam biçimini benimserler.

Ekoköylerin tanımı, tarihçesi ve faydaları şu şekildedir:

Tanımı: Ekoköy, insan faaliyetlerinin sağlıklı insan gelişimini destekleyecek şekilde doğal dünyayla zararsız bir şekilde bütünleştiği, tam özellikli bir yerleşim yeri olarak tanımlanır. Ekoköyler, sosyal, ekonomik ve ekolojik faktörleri dikkate alarak sürdürülebilir bir yaşam tarzı inşa eden topluluklardır. Bu yaşam tarzı, çevre dostu uygulamaları içerir: insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgeyerek, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak ve kendi yiyeceklerini yetiştirerek.

Tarihçesi: 90’lı yılların başında, araştırmacı ve yazar Robert Gilman, ekoköylerin sürdürülebilirlik üzerine çalışan topluluklar olduğunu tanımladı. 1995 yılında ise, dünya çapındaki ekoköyleri desteklemek amacıyla Global Ecovillage Network (GEN) kuruldu. İlk ekoköy, 1996’da Amerika Birleşik Devletleri’nde Ithaca’da çevreci Joan Bokaer’ın öncülüğünde inşa edildi. Bugün GEN, dünya çapında yaklaşık 10.000 topluluk ile beraber çalışmaktadır.

Faydaları: Ekoköyler, karar verme süreçlerinin katılımcı bir şekilde işlediği, sosyal ve doğal ekosistemleri aktif olarak restore eden ve sürdürülebilirliği tüm boyutlarıyla düşünen topluluklardır. Türkiye’de de ekoköy girişimleri bulunmaktadır.

Ekoköyler, doğaya dönüşün bir parçası olarak, sürdürülebilirliği ilke edinen ve topluluk yaşamını benimseyen yerlerdir. 🌿🏡

Ekoköyler ve Ekoköylerin Gelişim Kriterleri Eğitimini tamamladık..

Yorum Gönder

0 Yorumlar