Ormanların Dayanıklılığı için Sürdürülebilir Orman Yönetimi İlkeleri

Bu yılki FOREST EUROPE Üst Düzey Politika Diyalogu "Daha sağlıklı ormanlar yetiştirmek: Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SFM) dayanıklılığı nasıl artırabilir?" konusundaydı. Haydi size bu ilkelerden bahsedelim.

Sürdürülebilir Orman Yönetimi uygulamalarında orman dayanıklılığının arttırılması şunları içerir:

  1. Orman bozulmalarını önlemek ve bunlara hazırlanmak ve gelecekteki etkileri azaltmak için proaktif yönetim ; örneğin, belirsiz bir gelecekle yüzleşmek için daha çeşitli ormanlar ve manzaralar oluşturmak amacıyla ağaç türlerinin, yapılarının ve yönetim yöntemlerinin çeşitliliğini artırarak. İklime uyum sağlayan çoğu menşe ve ağaç türü göz önüne alındığında bir seçenek olarak ele alınabilir. Genetik bilimleri açısından bakıldığında bunların mutlaka yerli türler olmayabileceğini belirtmek önemlidir. Bu nedenle, potansiyel rahatsızlıklara karşı dayanıklılığı artırmak için gelecekteki tür karışımlarını şekillendirirken, test edilmiş yerli olmayan türlerin de dikkate alınması önemlidir.
  2. Kapsamlı iyileştirme yaklaşımlarının orman restorasyonunu ve iklim değişikliğine uyumu aynı anda birleştirmesi gerekiyor. Ayrıca küçükten büyüğe doğru farklı boyutları da dikkate almamız gerekiyor; ormanların peyzajın bir parçası olarak yönetilmesi ve peyzaj restorasyon konseptlerinin bütünleyici bir parçası haline getirilmesi gerekmektedir.
  3. Sadece ormanların ve orman yönetiminin değil, aynı zamanda orman değer zincirlerinin ve toplumun da dirençli hale gelmesi gerekiyor. Orman ürünleri ve hizmetlerine yönelik artan ve rekabetçi taleplerle birlikte, orman kaynaklarının ve hizmetlerinin mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasını ve doğru dengenin kurulmasını sağlamalıyız. Bunun için yeni teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesi, iyi eğitimli, bilgili ve anlayışlı personelin yanı sıra etkin iletişim stratejileri de gerekiyor.
  4. Karar vericileri ve uygulayıcıları bilgilendirmek ve daha etkili bir şekilde uygulamak için daha fazla bilime ihtiyacımız var. Orman risklerine ilişkin anlayışımızı geliştirmek için bozuklukların izlenmesine ve erken uyarı sistemlerine artan bir ihtiyaç vardır. Doğal uyum süreçlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için yönetilmeyen alanlar üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Korunan alanlarda koruma etkinliğinin de izlenmesi gerekir. Korunan alan yönetim etkinliğini hem alan hem de sistem seviyelerinde değerlendirmek için 1990’lardan bu yana birçok yöntem geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanlardan biri de Yönetim Etkinliğini İzleme Aracıdır (METT - Management Effectiveness Tracking Tool) olarak bilinmektedir. Yönetim Etkinliğini İzleme Aracının yeni versiyonu olan ve 2020 yılında yayımlanan METT-4 ile yapılmaktadır. Özellikle orman sağlığını izleme yönteminin devam ettirilmesi de bu anlamda çok önemlidir.
  5. Özel orman sahipleri sıklıkla onları topraklarını terk etmeye zorlayabilecek yeni ve görünüşte aşılmaz zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Arazi sahiplerine yardım ve eğitim sağlanması, sübvansiyonların ve düzenleyici çerçevelerin ötesine geçmelidir; Politika geliştirirken ve farkındalığı artırırken onların değerlerini ve hedeflerini anlamak gerekiyor.


Yorum Gönder

0 Yorumlar