17.AVRUPA ORMAN PEDAGOJİ KONGRESİ NOTLARI (SILVIVA) (20-22 Eylül Almanya-Bonn)

17. Avrupa Orman Pedagojisi Kongresi'nin 20-22 Eylül 2023 tarihlerinde Almanya'nın Bonn kenti yakınlarındaki Königswinter'de Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (FOREST EUROPE gözlemci kuruluşu) ile ortak bir çalışma olarak düzenlendi. Bu yıl, yerleşik SDW Orman Pedagojisi Konferansı ile 17. Avrupa Orman Pedagojisi Kongresi'ni (FCN-Alt Grubunun yıllık kongresi) birleştiren bir Kongre gerçekleştireceğiz. Kongre, "Birlikte yaratmayı öğrenmek – ormanla ilgili SKA nasıl ortaklıklar kurabilir ve insanları güçlendirebilir?" sloganı altında gerçekleştirildi.

17. Avrupa Orman Pedagojisi Kongresi, Ekim 2023 tarihinde Almanya'nın Bonn şehrinde "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Entegre" temasıyla gerçekleştirildi. Özellikle orman okulu eğitmenleri ve kurumları ile 20'den fazla ülkeden katılımcıların sağlandığı bir etkinlikti.

Kongrede, özellikle orman okulu eğitimi konusunda Erdemler ve Değerler üzerinde duruldu. Bu kapsamda, saygı, paylaşım, dostluk ve yardımlaşma gibi kavramların önemi vurgulandı. Bunun yanı sıra, beceriler konusu da önemli bir tartışma noktasıydı. Çocukların kendi çözümlerini geliştirebilmesi için denge oyunları, orman banyosu, orman gözlemi gibi birçok becerinin gerekliliği üzerinde duruldu. İyi uygulama örnekleri paylaşılırken, aynı zamanda var olan müfredatın orman okulu eğitimiyle nasıl entegre edilebileceği üzerinde de duruldu.
Kongre kapsamında, Filipinler'de geliştirilen bir orman kahramanı tasarımı (https://www.instagram.com/forestfoundationph/?hl=tr) ve Japonya'daki denge oyunları uygulamaları gibi uluslararası örnekler paylaşıldı. Ayrıca, uzak doğu ülkelerinin 9 yaş ve üstü çocuklar için orman okulu eğitimi uygulamalarına da değinildi. Avrupa'da ise özellikle 5 yaş ve üzeri çocuklar için orman okulu eğitimi modelleri üzerine çalışmalar yapılabileceği vurgulandı. Yeni ufuklar okulu olarak bir web sayfasından da faydalanılabilir; https://newhorizonschool.org/

Kongre, toplumun daha fazla sürdürülebilirliğe doğru dönüşümü için katılım, güçlendirme ve ortaklıkların güçlendirilmesine odaklanacak. İki aktör grubunun uzmanlığını bir araya getirmek ve genişletmek için bir fırsat sağladı. Aynı zamanda mevcut orman eğitim ağını güçlendirildi. Kendi ufkumuzu aşarak, sürdürülebilir kalkınma için ormana dayalı eğitim için yeni destekçiler kazanmak amacıyla komşu ülkelere ve dünyaya giderek daha fazla bakma fırsatı sundu.

Kongre sonunda, bir sonraki kongre yani 18. Avrupa Orman Pedagojisi Kongresi'nin 2-5 Eylül 2024 tarihlerinde Bulgaristan'ın Yundola şehrinde "Orman Yangınları, Kuraklık ve Ormanlara Baskılar" temasında gerçekleştirileceği duyuruldu. Ülkemizden daha fazla katılımcının olmasının temenni edildiği belirtildi.

Bu alanda daha önce Orman Pedagojisi - ilk seviye için ikinci atölye çalışması düzenlenmişti. Teması "Gençlerle Etkileşimli Çalışma Yöntemleri - Orman Pedagojisinin İlkeleri" idi. Atölye çalışması, Orman Üniversitesi Orman Eğitimi Merkezi tarafından, Yundola'daki Eğitim ve Deneysel Ormancılık alanında gerçekleştirilmişti.

Bu kongre, orman pedagojisi alanında uluslararası işbirliğini ve bilgi paylaşımını artırmak adına önemli bir platform sağlamıştır.

Konferans hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesi: http://forestpedagogics.eu/portal/annual-congresses/


Yundola'daki Eğitim ve Deneysel Ormancılık alanı
Eğitim ve deney orman alanı, Velingrad kasabasına 15 km uzaklıktaki Yundola orman arazisindeki Rila ile Batı Rodop Dağları arasındaki geçitte yer almaktadır. Yundola'daki eğitim ve deney ormanı 1000-1800 m rakımlarda yer almaktadır. Orman eski çağlardan beri devlet mülkiyetindedir. Eğitim ve deneme orman merasının bulunduğu bölgedeki orman fonunun toplam alanı 5190,6 ha, 4853,8 ha – ağaçlandırılmış alandır. Orman meşcereleri aşağıdaki ağaç türlerini içermektedir: Sarıçam - 1935,3 ha (veya orman fonunun %40'ı); Norveç Ladin - 1427,7 hektar (%30); Gümüş Köknar - 1267,8 ha (%26); Kayın - 166 ha (%3), vb.

Toplam stok miktarı 1324500 metreküp veya ortalama stok - ha başına 273 metreküp (yalnızca kütükler). Toplam alanın ortalama yıllık artışı 17 200 metreküptür. Tribünlerin ortalama yaşı 75'tir. Standlar yalnızca iğne yapraklı olup, çoğunlukla Sarı Çam, Norveç Ladin ve Gümüş Köknardan oluşmaktadır. Başta Kayın ve Sapsız Meşe olmak üzere geniş yapraklı türlerin yüzdesi önemsizdir. Büyüme koşulları iğne yapraklı meşcerelere özgüdür ve çeşitli eğitim ve gösteri alanları ile deney alanlarının kurulmasına olanak tanır. Bölgenin en alçak noktası Dulboki Dol ve Lyuta Reka vadi çizgisi (1030 m), en yüksek noktası ise Arapchal Zirvesi'dir (1834 m). Odun verimli orman alanının ortalama rakımı 1460 m'dir. Orman merasının merkez ofisi 1380 m yükseklikte bulunmaktadır. Meradaki ortalama yıllık ağaçlandırma miktarı 100 da'dır. Fidanlığın toplam alanı 19 hektar olup, 500.000 Norveç Ladin, Sarı Çam ve Gümüş Köknar fidesi üretmektedir. Bilimsel açıdan bakıldığında çok sayıda kısa ve uzun süreli bilimsel deneyler yapılmış ve kalıcı deney alanları oluşturulmuştur. Bu denemeler sonucunda ormandaki ana ağaç türlerinin büyümesi ve verimliliği, meşcere yapısı, uygun kesimler, orman ve saha tipleri, türlerin form (ekolojik ve biyotip) çeşitliliği ile ilgili birçok husus aydınlatılmıştır. Bu konuların çoğuyla ilgili deneyler halen yürütülmektedir. 

Bu alanda Orman İşletmeciliği, Silvikültür, Dendroloji vb. bölümler tarafından kalıcı deneme alanları üzerinde bilimsel gözlemler yapılmaktadır. Farklı kökenlerden iğne yapraklı türlerin büyümesini ve verimliliğini kontrol etmek amacıyla yerleşik coğrafi kültürler üzerinde ilginç çalışmalar yürütülmektedir. . Bazenishki Dol havzasında, farklı doğa ve çalışma koşullarında su akışını ölçmek için yağış ölçüm istasyonlarının inşa edildiği özel bir deney alanı tasarlanmıştır. Orman alanında ayrıca Bulgaristan-İsviçre Projesi No.2 kapsamında bir izleme istasyonu inşa edildi. Ormancılık Üniversitesi tarafından işletilen G. St. Avramov Eğitim ve Deneysel Orman Alanı, hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının uygulamalı eğitim ve bilimsel araştırmalarına yönelik bir merkez olarak kurulmuştur.

16. Avrupa Orman Pedagoji Kongresi notlarını da okuyabilirsiniz; https://www.yesilormanokulu.com/2024/03/16avrupa-orman-pedagoji-kongresi.html

Yorum Gönder

0 Yorumlar