Kurak Alanlarda Gıda Güvenliği; "Doha- Kurak Alanlarda Gıda Güvenliği Uluslararası Konferansı (FSDL)"

Ortadoğu'daki kırsal toplulukların iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını nasıl artırabilir?
Kurak Alanlarda Gıda Güvenliği Uluslararası Konferansı (FSDL) 14-15Kasım 2012, Katar, Doha düzenledi.

Çok Fazla kurak alana sahip ülkelerinin gıda üretimini artırmak ve iklim değişikliği riskleri azaltmak için bir dizi fırsat için yapılan bu Konferansta birçok konuya değinildi.
FSDL’de Uzman panelleri ve istişareler şeklinde bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Değişen iklim modelleri ve Doğal Kaynakların bozulmasının kırsal nüfus üzerindeki etkisi tartışılıp konuya ilişkin pratik çözümler görüşüldü.
Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Uluslararası Merkezi (ICARDA), Genel Müdürü; Dr. Mahmud Solh, Açılış konuşmasında: Özellikle küçük ölçekli çiftçiler için zorlukların daha da karmaşık olduğunu vurguladı. Konuşmalarında; “ Daha hedefli araştırma ve yatırım girişimleriyle riskin azaltılması için umutlar bulumaktadır.” Dedi. Konuşmasında özel konuların daha çok araştırılması ve özel sektörün tecrübeleriyle kurak alanlarda tarımsal sektörün geliştirilebileceğine değindi.
Katar’ın başkenti Doha'da Kasım ayında yapılan “kuru topraklarda gıda güvenliği” ile ilgili uluslararası toplantıda bir çok konuya ilişkin fikir telakkisi yapıldı. Katar bölgenin en gelişmiş araştırma ve siyasi otoriteleriyle gün yüzüne çıkarken Güney kısmı tamamen çöl olduğu biliniyor.


Kurak Alanlarda Gıda Güvenliğine ilişkin Dünyanı en önem verdiği iki temel stratejisi bulunmaktadır. Bunlar; yüksek kesimlerdeki kırsal nüfusun gıda güvenliğini ve doğal kaynaklarda faydalanma durumunu irdelemek; alt havzalarda iklim değişikliğine paralel olarak tarım uygulama stratejilerini geliştirmek olarak gözlemlenmektedir.
Aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve hastalık, farklı toprak ve su yönetimi uygulamaları, farklı toprak işlemeleri, karışık ürün-hayvancılık sistemleri, hayvancılığın henüz beklenen seviyede olmaması gıda güvenliği tehlikeye sokmaktadır.
Toplantı giderek artan su kıtlığı ve iklim değişikliği koşulları altında, Kurak Alanlara sahip ülkelerde artan tarımsal ihtiyacın nasıl karşılanabileceği konusunda; Devlet ve Bilim araştırmacıları, politika yapıcılar, bağışçılar, sivil toplum kuruluşları, çiftçi birlikleri ve özel tarımsal işletmelerin birbirini desteklemesi gerektiği ortaya çıktı.
Kurak alanlar dünyanın kara yüzeyinin% 40'ından fazlasını kapsamaktadır ve 2,5 milyar insan yaşmaktadır. Bu alanlarda yoksulluk, gıda güvensizliği, sık sık meydana gelen kuraklık ve çevresel bozulma yaygındır. İklim değişikliği şimdiden bu ülkelerin sorunları tetiklemekte ve uzmanlar durumun daha da kötüye gidecek olduğunu tahmin etmektedirler.Dünya ülkelerinin gıda üretim yeterliliği: Yeşil net ithalatçı, turuncu-kırmızı net ihracatçı, sarı dengede olduğunu gösteren bir harita dünyanın gıda temini konusunda bir çalışma yapılmıştır.Yorum Gönder

0 Yorumlar