Doha- COP18’den Haber var: “Kyoto Protokolü Uygulanacak”


Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP18) Katar’ın başkenti Doha’da - 26 Kasım 2012’de başladı. Toplantıda Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organ tarafından hazırlanan taslak metin yayınlandı. Buna göre Taslak metinde; Kyoto Protokolü ile ilgili olarak bilimsel ve teknolojik meseleler hakkında çözümler geliştirilmektedir.

Kyoto Neyi zorlayacak?
Gelişmekte ola ülkelere emisyonlar hakkında veri sağlamayı zorlamaktadır. Bunun yanında ilk kez tutarlı ölçümlerin yapılması gerekliliği, raporlama ve ulusal orman izleme sistemlerin verileri yıllık olarak toplayıp ve verilerin ton cinsinden ifade edilmesi gerekliliği ortaya konmuştur. Taslak metin,  bugüne kadar en tutarlı mantıksal yaklaşım olarak görülmektedir. Bu taslak metinle, Kyoto Protokolünün uygulanması için pratik mekanizmanın temeli hazırlandı. 

WWF uluslararası Orman ve İklim Girişimi Lideri Bruce Cabarle, “Bu taslak metin resmen farklı konuları bir araya getirerek kendi mantıksal yaklaşımı için alkışlanması gerektiğini”  ifade etti. "
Bunun yanında en büyük sorun olarak görülen “nasıl finanse edileceği” meselesine bir çözüm getirilemedi. Bu konuda taaddütlerin yine alınacağı öngörülüyor. 

Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı olarak işlev gören COP18. oturumu Katar'da 7 Aralık 2012 Cuma’ya kadar devam edecek.

Daha önce Cop 17, (Durban 2011) olarak toplanılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında  iklim değişikliği hakkında uluslararası toplumun tepkisi üzerine bir atılım yapmıştı.  Kyoto Protokolünün uygulanması için ara toplantılarda yapılmaktadır; Bali Eylem Planı ve Cancun Anlaşmaları…gibi

COP Toplantısı nedir?

İklim Değişikliği Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 1994 yılında yürürlüğe girdiğinden beri, UNFCCC Taraflar Konferansı (COP) iklim değişikliği ile ilgili olarak ilerlemeyi değerlendirmek üzere yıllık toplantı yapmaktadır.  COP Kyoto Protokolü hakkında en yüksek karar alma organıdır.
Doha’da gerçekleşecek iklim görüşmeleri kritik önem taşımaktadır. Deniz seviyesi yükselmesi, aşırı hava olayları, yangınlar, yıkıcı kuraklık.. gibi etkileriyle iklim değişikliğinin etkileri şimdiden dünya çapında hissediliyor. Bu nedenle 2015 yılına kadar geçerli bir uluslararası iklim anlaşması için, müzakerelerden bir sonuç çıkması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için:

Yorum Gönder

0 Yorumlar