Türkiye'nin Fonksiyonel Ormanları


Ormanların sürdürülebilir kullanımı ve korunmasında geçmişte yaşananlar bize göstermektedir ki, her ne kadar korunan alan ve ticari ormanlar gibi ihtisas alanları varsa da, toplumun sosyal, ekonomik ve çevresel değerlerinden dengeli bir şekilde faydalanması da temel bir ihtiyaçtır. Böyle bir dengeye ulaşmak için sürdürülebilir orman stratejilerinin zaman ve mekân açısından anlaşılması gerekmektedir. Bu durum, güçlü yönetim ve karar verme süreçlerini gerektirir ki, bu sadece toplumun mevcut ihtiyaçlarını tatmin etmek için değil, aynı zamanda bilinçli bir şekilde gelecekteki seçenekleri düşünmeyi ve bu seçenekleri göz ardı etmemeyi de gerektirir. Arazi açısından bakıldığında, konu daha geniş açıyla düşünmeyi, planlamayı ve uygulamayı diğer bir ifadeyle konuyu “peyzaj” seviyesinden değerlendirmeyi gerektirmektedir. Böyle bir bakış açısı “küçük alanlarda” yapılan değişikliklerin (arazi kullanımı değişiklikleri) konunun genelini kavramada ve yürütmede temel prensibi kaybetmemeyi temin edecektir.

Ülkemiz bu minvalde "kent ormanları, bal ormanları, köy ormanları... gibi fonksiyonel ormanlar kurulmuştur.

Peyzaj yaklaşımı; doğru sürdürülebilirlik anlayışının, doğal sistemlerin çeşitliliği üzerine ve bu sistemlerin eski halini alma yeteneği üzerine inşa edilmesini kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak, sürdürülebilirlik için tek bir şablon yoktur ve tek bir yaklaşımla kalıcı sürdürülebilir çıktıları elde etmek mümkün olmayabilir. Sürdürülebilirlik, bütün ana aktörlerin aktif katılımı kadar bir diyalog, bir müzakere ve bir öğrenme sürecini de gerektirmektedir.

Ormanları Hesaplanamayan Faydaları

Ormanlar tarafından karbon emiliminin faydası küreseldir. Diğer yandan, ormanlar pek çok çevresel hizmet yoluyla toplumun birçok kesimine faydalar sağlarken, imkânı az, kırsal ve kurak alanlarda yaşayan, tahmini 1,6 milyar kişiye çok özel faydalar sağlarlar. Ormanların onlara sağladığı doğrudan faydalarının değeri yıllık 130 milyar ABD Dolar olarak tahmin edilmektedir. Ki bu meblağ, Resmi Kalkınma Yardımı toplamını da aşan bir miktardır. Gerçeği kabul etmek gerekir ki, ormanlar tarafından sağlanan çevresel hizmetlerin küresel değeri halen bilinmemektedir. Bununla birlikte, sağlanan çevresel faydaların trilyonlarca dolar aralığında olduğu ve artmakta olduğu bilinmektedir.  Hükümetler ve özel sektör çoğunlukla bu değeri göz ardı etmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar