Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM); Türkiye'de Çölleşmeyle Mücadele Çalışmaları

 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM); Genel Müdürlük, genel olarak toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi amacıyla; havza bütünlüğü esas alınarak, çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapmak, yaptırmak, uygulanmasını izlemek, bu faaliyetlere proje bazında destek sağlamak, bu iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak, su havzalarının geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri geliştirmek ile görevlidir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ÇEM; "ülkemizde toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi, çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü faaliyetleri ile ilgili politika ve stratejiler belirlemek, plan ve projeler yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak" gayesiyle 2011 yılında kurulmuştur. ÇEM, 5 Daire Başkanlığından meydana gelmekte olup birçok proje üreten bir genel müdürlüktür.
UNCCD ile bağlantıyı sağlamak üzere Ulusal Çölleşme İle Mücadele Koordinasyon Birimi Sekreteryasını Genel Müdürlüğümüz yürütmekte olup; Çölleşmeyle Mücadele kapsamında bölgesel ve uluslararası düzeyde projeleri hazırlamak ve yürütmek için Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile iletişim halindedir.

Kendi konularında bilgi düzeyini yükseltmek, ulusal ve uluslararası projeleri ve faaliyetleri geliştirmek için Üniversite, Özel Sektör, STK ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İşbirliği sağlamakta; bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık desteği vermek için Bağımsız Uzmanlar Grubu Sekreteryasında bulunmaktadır.  

Ülkemizin geleceğine yön veren
·         Ulusal Strateji Çalışmaları (Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Belgesi, Ulusal Çölleşme İle Mücadele Strateji Belgesi… gibi);
·         Eylem Planları (Ulusal Çölleşme İle Mücadele Eylem Planı, Ulusal Erozyonla Mücadele Eylem Planı, Ulusal Sel İle Mücadele Eylem Planı… gibi)
·         İzleme Sistemleri Ve Veri Tabanları (Erozyon Risk Haritaları, Havza Veri Tabanı Çölleşme İzleme Sistemi, Erozyon İzleme Sistemi… gibi) geleceğin verilerini toplamak,  geleceğin sistemlerini ve projelerini kurmak üzere izleme sistemleri ve veri tabanları kurulmaktadır.

İnsan faaliyetlerinin ve İklim değişikliğinin ormanlar üzerinde etkisine ilişkin olarak Özel Projeler yürütmekte;
·         Afrika Ülkelerine Yönelik Çölleşme/Arazi Bozulması ve Kuraklıkla Mücadele (ÇABUK) Kapasite Geliştirme Projesi (TİKA);
·         Yaban Hayatı Koridoru Ağaçlandırma Projesi;
·         Baraj Gölü Altında Kalacak Endemik Türlerin Tespiti, Nakli ve Yetiştirilmesi Projesi:
·         İklim Değişikliğine Dayanıklı Ormanlar Kurulması;
·         Çölleşme ve Erozyonun İzlenmesi ve Kriter, Gösterge, Standartlarının Belirlenmesi, Erozyonla Mücadelenin Etkin Kılınması Projesi;
·         Tarım ve Mera Alanlarının Ağaçlandırılması Projesi:
·         Ağaçlandırma Projesi:
·         Şev Stabilizasyonu Çalışmalarında Geosentetiklerin Kullanımı Projesi:

Ulusal düzeyde:
·         Entegre Havza Rehabilitasyonu Plan ve Projeleri,
·         Sel Kontrol Projeleri,
·         Heyelan Kontrolü Projeleri,
·         Çığ Önleme Projeleri yapmakta;
·         Erozyon Kontrolü Projeleri (Rüzgar Erozyonu Projeleri); Konya Karapınar, Çorum Çamdağ, Tokat Reşadiye Projeleri… gibiYorum Gönder

0 Yorumlar