İtalya ve Fransa Çölleşme Araştırma Merkezi ve Komitesi

Ülkemizde çölleşme konusunda araştırma ve geliştirmeler henüz yeni başlamıştır. Bunun yanında konu hakkında uluslararası bir çok çalışma yapılmakta ve daha önce bu konuda bir çok uluslararası anlaşmayla yükümlülük kabul edilmiştir.

Ülkemizin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD)  kapsamında ülkesel koordinasyonu sağlamak üzere Ulusal Çölleşme ile Mücadele Koordinasyon Birimi Sekretaryasını "Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü" yürütmektedir. Genel Müdürlük Çölleşme ile Mücadele kapsamında ulusal/uluslararası düzeyde proje hazırlamak ve yürütmekte ayrıca kendi konularında bilgi düzeyini yükseltmek, ulusal ve uluslararası projeleri ve faaliyetleri geliştirmek için Üniversite, Özel Sektör, STK ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İşbirliği gerçekleştirmektedir.


Fransa Çölleşme Araştırma Merkezi ve Komitesi  
http://www.csf-desertification.org/

1997 yılı Eylül ayında kurulan, Fransız Çölleşme Bilimsel Komitesi (CSFD) çölleşmeyle mücadele konusunda Birleşmiş Milletler Sözleşmesinden sorumlu bir kuruluştur. Sorumlu Bakanlık, farklı disiplinlerden kilit kurumların üyeleri ve Fransa'da üniversitelerden akademisyenlerin birleştiği bir kuruluştur. Çalışma Grubu CSFD; Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı  (2007 yılına kadar DGCID),  Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Deniz Bakanlığı  ve Ajans Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Araştırma Bakanlığının katkılarının bir parçasıdır.

İtalya Çölleşme Araştırma Merkezi –
http://nrd.uniss.it
Çölleşme Araştırma Merkezi (Nucleo di ricerca sulla Desertificazione - NRD) Sassari Üniversitesinin bir Araştırma Merkezi'dir. Akdeniz bölgesinde birçok araştırma ve çalışmalar "çölleşme ve çevresel bozulma" açısından izlenmektedir. (9 Haziran 2000). NRD; Sassari Üniversitesinden 35 araştırmacı ile beraber çölleşme ve arazi bozulumunun fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik yönlerine odaklanarak araştırmalar yapmakta, özellikle ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yürütmektedir.


Mustafa ÇETİN
Tarım ve Orman Bakanlığı Uzman YardımcısıOrman Yüksek Mühendisi
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Yorum Gönder

0 Yorumlar